Vis studentum.no som: Mobil

Master, 2 år i Tromsø

Finn din utdanning!

Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket " Master, 2 år i Tromsø".

Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon. Du kan også sammenligne utdanningene og lese omtaler fra tidligere studenter. Lykke til!

Bli flytende i språk, opplev verden, utvid ditt internasjonale nettverk og kickstart din globale fremtid! Studer utenlands i 6, 9 eller 11 måneder med oppstart i januar, april, juni eller september. Som verdens ledende organisasjon innen språkutdanning tilbyr EF Education First programmer som passer alle typer studenter. Du bestemmer destinasjon, språk, oppstart og lengde på ditt program.

 
Viser 1-50 av 64 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Sosialpedagogikk Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Sosialpedagogikk 1 Omhandler arbeid med barn og ungdom og hvordan de fungerer i grupper, med hovedvekt på utvikling av sosial...
Odontologi - Integrert - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Norges mest moderne tannlegeutdanning ligger i Tromsø. Studiet legger vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av...
Siviløkonom Økonomi og administrasjon, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Hvordan kan private og offentlige bedrifter oppnå verdiskapning gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Mastergradsstudiet i økonomi gir en videregående utdanning...
Fiskeri- og havbruksvitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I de marine næringene inngår både fiskeri, oppdrett, marin bioteknologi og andre tilgrensende næringer. Her er det et voksende behov...
Farmasi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Farmasistudiet i Tromsø har helsefag i fokus, men er en kombinasjon av biologi, kjemi, samfunnsfag, helsefag og teknologi. Ved fullført...
Indigenous Studies - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Med en master i urfolksstudier vil du være kvalifisert til jobber på ulike områder innen forskning og utdanning, informasjon og...
Law of the Sea - Master of Laws
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
This programme offers unique opportunities to undertake advanced studies and individual research in a dynamic field of law in a...
Molekylær- og strukturbiologi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
...
Pedagogikk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet gir mulighet til faglig fordypning og egen forskning i masteroppgaven. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid som gjennomføres under...
Bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I studiets første semester inngår kurset, Industriell bioteknologi som legger vekt på oppskalering og viser hvordan kunnskap og forsknig kan...
Peace and Conflict Transformation - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The Master's Programme in Peace and Conflict Transformation at UiT gives you the tools you need in order to work...
Historie - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområdene, migrasjon/emigrasjon, registrering av historiske data, byhistorie og historieteori og...
Sivilingeniør energi og miljø i nord, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vil du bidra til vekst og utvikling innen miljøvennlig energiproduk sjon, overvåkning og forvaltning i nordområdene? Studiets primære mål er...
Helsefag - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Ønsker du å gå dypere inn i erfaringer fra eget praksisfelt?  Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsprogram i helsefag som henvender...
Geologi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Forskningen i geologi ved UiT fokuserer hovedsakelig på feltarbeid i Nord-Norge, på klima og marin geologi med forskningstokt i polarstrøkene....
Matematikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng samt obligatoriske emner og spesialpensum på til sammen 60 studiepoeng. Emneinnhold og...
English Linguistics - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i engelsk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i engelsk lingvistikk, og skal være en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet vektlegger...
Biomedisin - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette studieprogrammet i biomedisin er for deg som er interessert i menneskelig biologi og miomedisinske problemstillinger, og som ønsker å...
Sosialantropologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i sosialantropologi gir videre fordypning i fagets teoretiske utvikling, forskningsmetoder og teoridannelse. Programmet er i hovedsak bygget opp omkring...
Psykologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å bidra til psykologifagets utvikling og/eller bli en kyndig bruker av psykologi i arbeidslivet? Da er...
Arkeologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å...
Marin bedriftsledelse, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bedriftsledelse handler om ledelse både i marint relaterte næringer og innenfor andre bransjer og samfunnsområder. Studiet gir inngående kjennskap...
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å planlegge framtida? Samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt....
Ledelse, innovasjon og marked - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked skal utdanne kandidater som kan påta seg lederoppgaver. Studiet bygger på bachelorstudiet i ledelse,...
Økonomi og administrasjon/Siviløkonom - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med...
Helsesøsterutdanning deltid, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Helsesøsterutdanning Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og...
Strategisk ledelse og økonomi - Erfaringsbasert - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vi du ha innsikt i bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon og anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som bedriften står overfor....
Theoretical Linguistics - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The programme is well suited for students who wish to study language from a comparative perspective. The programme places special...
Biology - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Its unique geographic location makes the University of Tromsø the ideal place to study the aquatic and terrestrial ecosystems of...
Samfunnsikkerhet - Master (Tromsøvarianten)
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i samfunnsikkerhet - Troms�varianten Kriser og katastrofer preger samfunn b�de nasjonalt og internasjonalt. Trusler mot sikkerhet og robusthet i...
Telemedicine and E-health - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The Master's Programme in Telemedicine and E-health prepares students for challenging careers in health sectors and organizations as well as...
International Fisheries Management - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The International Fisheries Management programme caters for students with various scientific backgrounds and nationalities. It is a unique, interdisciplinary master´s...
Master of Science in Medical Biology
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette er et internasjonalt program spesielt rettet mot utenlandske studenter. All undervisning foregår på engelsk, og gode språkkunnskaper i engelsk...
Visual Cultural Studies - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The VCS degree can open doors to a variety of national and international positions in social research, television and film...
Business Creation and Entrepreneurship - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
BCE is a unique model in the Norwegian context of recruiting and educating entrepreneurs as well as establishing new businesses....
Kjemi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng og obligatoriske og valgfrie emner på til sammen 60 studiepoeng. De valgfrie...
Litteratur - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Du kan velge mellom følgende studieretninger i litteraturvitenskap: Allmenn litteraturvitenskap Engelsk Finsk Fransk Nordisk Russisk Samisk Spansk Tysk Mastergradsprogrammet i...
Russlandsstudier - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og...
Sosiologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet er en videregående utdannelse i samfunnsvitenskap / sosiologi . Gjennom mastergradsprogrammet vil studentene få kunnskap om ulike teorier om...
Spesialpedagogikk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Etter intensjonene i norsk lovverk skal alle barn og unge, uavhengig av deres forutsetninger for læring og utvikling, ha ulike...
Språk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Språk er nøkkelen til resten av verden. Studiet er for deg som er interessert i å lære mer om hvordan...
Statsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Statsvitenskap handler grunnleggende om politikk. Sentrale tema i faget er makt, demokrati, politisk samhandling og organisasjon og ledelse. Ettersom politikk...
Biologi, master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Viktige stikkord for forskningen ved Institutt for biologi er terrestrisk biodiversitet, nordlige populasjoner og økosystemer og klima. Mye av aktiviteten...
Dokumentasjonsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Må et dokument være skrevet på et stykke papir? En mastergrad i dokumentasjonsvitenskap gir deg muligheten til...
Filosofi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogram i filosofi Oppbygging av studiet: Mastergradsprogrammet i filosofi er bygd opp av ein oppl�ringsdel som gir rom for stor...
Kunstvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet er en fordypning og videreutvikling av studiet i kunstvitenskap slik det er beskrevet i bachelorprogrammet. Grunnleggende i denne sammenhengen...
Musikkutøving - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
 Mastergradsstudiet er normalt et toårig fulltidsstudium, men det kan legges opp til at studiet kan tas på deltid etter avtale...
Religionsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Religionsvitenskap tar for seg religiøse tradisjoner lokalt og globalt, og behandler fenomenet religion som en viktig del av samfunn og...
Statistikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng, 20 studiepoeng obligatoriske emner innen beregningsorientert statistikk og multivariabel analyse samt fire...
Ledelse og organisasjonsvitenskap - Erfaringsbasert master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet skal gi studentene forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisasjonsutforming slik at de dyktiggjøres til å analysere, lede og gjennomføre...
Viser 1-50 av 64 treff
12