Vis studentum.no som: Mobil

Master, 2 år i Tromsø

Master, 2 år i Tromsø

Finn din utdanning!

Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket " Master, 2 år i Tromsø".

Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon. Du kan også sammenligne utdanningene og lese omtaler fra tidligere studenter. Lykke til!
Viser 1-50 av 65 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Akvamedisin - Master - Integrert
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I det første semesteret studerer du Examen philosophicum sammen med Brukerkurs i matematikk og Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi....
Arkeologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å...
Biologi, master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Viktige stikkord for forskningen ved Institutt for biologi er terrestrisk biodiversitet, nordlige populasjoner og økosystemer og klima. Mye av aktiviteten...
Biology - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Its unique geographic location makes the University of Tromsø the ideal place to study the aquatic and terrestrial ecosystems of...
Biomedicine - Master's degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Career options after completing the program may include public administration, molecular diagnostics, fisheries, medical research, food processing, educational institutions at...
Biomedisin - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette studieprogrammet i biomedisin er for deg som er interessert i menneskelig biologi og miomedisinske problemstillinger, og som ønsker å...
Bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I studiets første semester inngår kurset, Industriell bioteknologi som legger vekt på oppskalering og viser hvordan kunnskap og forsknig kan...
Business Creation and Entrepreneurship - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
BCE is a unique model in the Norwegian context of recruiting and educating entrepreneurs as well as establishing new businesses....
Chemistry - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The department of chemistry cooperates both nationally and internationally, and two of the faculty members have been appointed Young Excellent...
Computer Science - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Computer science surrounds us everywhere in everyday life, such as internet and mobile phones. The program is highly practical and...
Dokumentasjonsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Må et dokument være skrevet på et stykke papir? En mastergrad i dokumentasjonsvitenskap gir deg muligheten til...
English Linguistics - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i engelsk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i engelsk lingvistikk, og skal være en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet vektlegger...
Farmasi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Farmasistudiet i Tromsø har helsefag i fokus, men er en kombinasjon av biologi, kjemi, samfunnsfag, helsefag og teknologi. Ved fullført...
Filosofi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogram i filosofi Oppbygging av studiet: Mastergradsprogrammet i filosofi er bygd opp av ein oppl�ringsdel som gir rom for stor...
Fiskeri- og havbruksvitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I de marine næringene inngår både fiskeri, oppdrett, marin bioteknologi og andre tilgrensende næringer. Her er det et voksende behov...
Folkehelsevitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogram i folkehelsevitenskap Studiet gir f�rst en generell og grunnleggende innf�ring i folkehelsevitenskap. Denne delen av studiet best�r av seks...
Geologi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Forskningen i geologi ved UiT fokuserer hovedsakelig på feltarbeid i Nord-Norge, på klima og marin geologi med forskningstokt i polarstrøkene....
Geology - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Geologists map the long, amazing history of the Earth. Geology is for everyone who will find out more about the...
Helsefag - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Ønsker du å gå dypere inn i erfaringer fra eget praksisfelt?  Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsprogram i helsefag som henvender...
Helsesøsterutdanning deltid, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Helsesøsterutdanning Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og...
Historie - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområdene, migrasjon/emigrasjon, registrering av historiske data, byhistorie og historieteori og...
Indigenous Studies - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Med en master i urfolksstudier vil du være kvalifisert til jobber på ulike områder innen forskning og utdanning, informasjon og...
International Fisheries Management - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The International Fisheries Management programme caters for students with various scientific backgrounds and nationalities. It is a unique, interdisciplinary master´s...
Kjemi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng og obligatoriske og valgfrie emner på til sammen 60 studiepoeng. De valgfrie...
Kunstvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet er en fordypning og videreutvikling av studiet i kunstvitenskap slik det er beskrevet i bachelorprogrammet. Grunnleggende i denne sammenhengen...
Law of the Sea - Master of Laws
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
This programme offers unique opportunities to undertake advanced studies and individual research in a dynamic field of law in a...
Ledelse, innovasjon og marked - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked skal utdanne kandidater som kan påta seg lederoppgaver. Studiet bygger på bachelorstudiet i ledelse,...
Ledelse og organisasjonsvitenskap - Erfaringsbasert master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet skal gi studentene forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisasjonsutforming slik at de dyktiggjøres til å analysere, lede og gjennomføre...
Litteratur - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Du kan velge mellom følgende studieretninger i litteraturvitenskap: Allmenn litteraturvitenskap Engelsk Finsk Fransk Nordisk Russisk Samisk Spansk Tysk Mastergradsprogrammet i...
Marin bedriftsledelse, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bedriftsledelse handler om ledelse både i marint relaterte næringer og innenfor andre bransjer og samfunnsområder. Studiet gir inngående kjennskap...
Marin bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bioteknologi er teknologi som bruker marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse til å framstille eller endre...
Master of Science in Medical Biology
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette er et internasjonalt program spesielt rettet mot utenlandske studenter. All undervisning foregår på engelsk, og gode språkkunnskaper i engelsk...
Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
...
Master's Degree program in Chemistry -120 ECTS
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The 2-year masters programme includes an independent scientific thesis representing 60 credits undertaken with the guidance of an academic supervisor....
Matematikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng samt obligatoriske emner og spesialpensum på til sammen 60 studiepoeng. Emneinnhold og...
Mathematics - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Nothing lasts forever. Except mathematics! Mathematics is the foundation for all the sciences as well as technology. As an example,...
Molekylær- og strukturbiologi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
...
Musikkutøving - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
 Mastergradsstudiet er normalt et toårig fulltidsstudium, men det kan legges opp til at studiet kan tas på deltid etter avtale...
Odontologi - Integrert - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Norges mest moderne tannlegeutdanning ligger i Tromsø. Studiet legger vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av...
Organisasjon og ledelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Organisasjon og ledelse er en egen subdisiplin innenfor statsvitenskapen. Hvordan organisasjoner fungerer er et sentralt spørsmål i statsvitenskapelig analyse og...
Peace and Conflict Transformation - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The Master's Programme in Peace and Conflict Transformation at UiT gives you the tools you need in order to work...
Pedagogikk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet gir mulighet til faglig fordypning og egen forskning i masteroppgaven. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid som gjennomføres under...
Physics - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Physics shapes the future. Wherever you look, you see physics and ways to apply physics. Mobile phones, CD players, radios,...
Psykologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å bidra til psykologifagets utvikling og/eller bli en kyndig bruker av psykologi i arbeidslivet? Da er...
Religionsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Religionsvitenskap tar for seg religiøse tradisjoner lokalt og globalt, og behandler fenomenet religion som en viktig del av samfunn og...
Russlandsstudier - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og...
Samfunnsikkerhet - Master (Tromsøvarianten)
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i samfunnsikkerhet - Troms�varianten Kriser og katastrofer preger samfunn b�de nasjonalt og internasjonalt. Trusler mot sikkerhet og robusthet i...
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å planlegge framtida? Samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt....
Sivilingeniør energi og miljø i nord, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vil du bidra til vekst og utvikling innen miljøvennlig energiproduk sjon, overvåkning og forvaltning i nordområdene? Studiets primære mål er...
Sivilingeniør informatikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet dekker både det teoretiske grunnlag og de eksperimentelle metoder i informatikk. Emnene på høyere nivå er direkte koblet til...
Viser 1-50 av 65 treff
12