Vis studentum.no som: Mobil

Master, 2 år i Tromsø

Master, 2 år i Tromsø

Finn din utdanning!

Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket " Master, 2 år i Tromsø".

Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon. Du kan også sammenligne utdanningene og lese omtaler fra tidligere studenter. Lykke til!
 
Viser 1-49 av 49 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Siviløkonom Økonomi og administrasjon, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Hvordan kan private og offentlige bedrifter oppnå verdiskapning gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Mastergradsstudiet i økonomi gir en videregående utdanning...
Filosofi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet, som etikk, mening, rettferdighet, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. En master...
Fiskeri- og havbruksvitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I de marine næringene inngår både fiskeri, oppdrett, marin bioteknologi og andre tilgrensende næringer. Her er det et voksende behov...
Indigenous Studies - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Med en master i urfolksstudier vil du være kvalifisert til jobber på ulike områder innen forskning og utdanning, informasjon og...
Law of the Sea - Master of Laws
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
This programme offers unique opportunities to undertake advanced studies and individual research in a dynamic field of law in a...
Pedagogikk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet gir mulighet til faglig fordypning og egen forskning i masteroppgaven. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid som gjennomføres under...
Hørelære med didaktikk og praksis
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i hørelære går over 2 år der kjerneelementene er hørelære og det å undervise i hørelære på høyere nivå....
Samfunnsikkerhet - Master (Tromsøvarianten)
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene ble etablert i 2009. Studiet er et heltidsstudium med...
Bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I studiets første semester inngår kurset, Industriell bioteknologi som legger vekt på oppskalering og viser hvordan kunnskap og forsknig kan...
Peace and Conflict Transformation - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The Master's Programme in Peace and Conflict Transformation at UiT gives you the tools you need in order to work...
Historie - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområdene, migrasjon/emigrasjon, registrering av historiske data, byhistorie og historieteori og...
Sivilingeniør energi og miljø i nord, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vil du bidra til vekst og utvikling innen miljøvennlig energiproduk sjon, overvåkning og forvaltning i nordområdene? Studiets primære mål er...
Helsefag - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Ønsker du å gå dypere inn i erfaringer fra eget praksisfelt?  Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsprogram i helsefag som henvender...
English Linguistics - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i engelsk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i engelsk lingvistikk, og skal være en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet vektlegger...
Biomedisin - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette studieprogrammet i biomedisin er for deg som er interessert i menneskelig biologi og miomedisinske problemstillinger, og som ønsker å...
Kunsthistorie - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Kunsthistorie - master Masterstudiet i kunsthistorie handler om billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og andre visuelle medier. Studiet gir innsikt i kunsthistoriefagets...
Sosialantropologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i sosialantropologi gir videre fordypning i fagets teoretiske utvikling, forskningsmetoder og teoridannelse. Programmet er i hovedsak bygget opp omkring...
Arkeologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å...
Psykologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å bidra til psykologifagets utvikling og/eller bli en kyndig bruker av psykologi i arbeidslivet? Da er...
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Har du lyst til å planlegge framtida? Samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt....
Helsesøsterutdanning deltid, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Helsesøsterutdanning Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og...
Ledelse, innovasjon og marked - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked skal utdanne kandidater som kan påta seg lederoppgaver. Studiet bygger på bachelorstudiet i ledelse,...
Strategisk ledelse og økonomi - Erfaringsbasert - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Vi du ha innsikt i bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon og anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som bedriften står overfor....
Biology - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Its unique geographic location makes the University of Tromsø the ideal place to study the aquatic and terrestrial ecosystems of...
Theoretical Linguistics - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The programme is well suited for students who wish to study language from a comparative perspective. The programme places special...
International Fisheries Management - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The International Fisheries Management programme caters for students with various scientific backgrounds and nationalities. It is a unique, interdisciplinary master´s...
Visual Cultural Studies - Master of Philosophy
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The VCS degree can open doors to a variety of national and international positions in social research, television and film...
Biologi, master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Viktige stikkord for forskningen ved Institutt for biologi er terrestrisk biodiversitet, nordlige populasjoner og økosystemer og klima. Mye av aktiviteten...
Musikkutøving - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
 Mastergradsstudiet er normalt et toårig fulltidsstudium, men det kan legges opp til at studiet kan tas på deltid etter avtale...
Religionsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Religionsvitenskap tar for seg religiøse tradisjoner lokalt og globalt, og behandler fenomenet religion som en viktig del av samfunn og...
Statistikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Studiet består av en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng, 20 studiepoeng obligatoriske emner innen beregningsorientert statistikk og multivariabel analyse samt fire...
Farmasi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i farmasi er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil du...
Litteratur - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Du kan velge mellom følgende studieretninger i litteraturvitenskap: Allmenn litteraturvitenskap Engelsk Finsk Fransk Nordisk Russisk Samisk Spansk Tysk Mastergradsprogrammet i...
Russlandsstudier - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og...
Sosiologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Mastergradsprogrammet er en videregående utdannelse i samfunnsvitenskap / sosiologi . Gjennom mastergradsprogrammet vil studentene få kunnskap om ulike teorier om...
Spesialpedagogikk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Etter intensjonene i norsk lovverk skal alle barn og unge, uavhengig av deres forutsetninger for læring og utvikling, ha ulike...
Språk - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Språk er nøkkelen til resten av verden. Studiet er for deg som er interessert i å lære mer om hvordan...
Statsvitenskap - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Statsvitenskap handler grunnleggende om politikk. Sentrale tema i faget er makt, demokrati, politisk samhandling og organisasjon og ledelse. Ettersom politikk...
Akvamedisin - Master - Integrert
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I det første semesteret studerer du Examen philosophicum sammen med Brukerkurs i matematikk og Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi....
Marin bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bioteknologi er teknologi som bruker marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse til å framstille eller endre...
Organisasjon og ledelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Organisasjon og ledelse er en egen subdisiplin innenfor statsvitenskapen. Hvordan organisasjoner fungerer er et sentralt spørsmål i statsvitenskapelig analyse og...
Sivilingeniør informatikk, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet dekker både det teoretiske grunnlag og de eksperimentelle metoder i informatikk. Emnene på høyere nivå er direkte koblet til...
Statistics - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Statistics is a tool for analysing data in complex systems. If you´re interested in the mathematical way of thinking, and...
Technology and Safety in the High North - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
There is a growing interest for the High North in the offshore industry. New fields will be developed in the...
Computer Science - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Computer science surrounds us everywhere in everyday life, such as internet and mobile phones. The program is highly practical and...
Biomedicine - Master's degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Career options after completing the program may include public administration, molecular diagnostics, fisheries, medical research, food processing, educational institutions at...
Geology - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Geologists map the long, amazing history of the Earth. Geology is for everyone who will find out more about the...
Mathematics - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Nothing lasts forever. Except mathematics! Mathematics is the foundation for all the sciences as well as technology. As an example,...
Physics - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Physics shapes the future. Wherever you look, you see physics and ways to apply physics. Mobile phones, CD players, radios,...
Viser 1-49 av 49 treff