Vis studentum.no som: Mobil

Utdanning i historie

Utdanning i historie

Historie er vitenskapen om endringer. Ofte trenger man et langtidsperspektiv for å forstå raske forandringer i vår egen tid, så vel som å forstå de endringene som langsomt har skapt det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av i dag. Studiene tar utgangspunkt i hvordan menneskers liv til ulike tider har blitt formet og endret.

 
Viser 1-50 av 132 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Historie - Bachelor
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Er du interessert i kunnskap om sosial og kulturell utvikling, og om menneskelig tenkning og handling før og nå? Et...
Historie - årsstudium
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Å studere fortid og samtid åpner mange dører. Historiefaget gir deg en bred og allmenn kompetanse som det er behov...
Historie - Bachelor
Høgskulen i Volda
Bachelor
Volda, Norge
Kunnskapar om historia vil alltid vere eit viktig og nødvendig fundament for å forstå endringar i notida. Gjennom arbeid med...
Historie - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Historie - mastergrad er et fire semesters fulltidsstudium, som er inndelt i en kursdel som utgjør 60 studiepoeng, og et...
Historie - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområdene, migrasjon/emigrasjon, registrering av historiske data, byhistorie og historieteori og...
Historie - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Årsstudium
Flere studiesteder (3)
Forstå mer av verden slik den er. Studiet tar deg med på en spennende utforskningsprosess, og gir deg redskaper for...
Historie
Akademiet Nettstudier
Ta opp fag / Studiekompetanse
Nettstudier
Ønsker du å ta opp fag, forbedre karakterer eller oppnå generell studiekompetanse? Akademiet Nettstudier tilbyr  Historie  som nettstudium. Historie er...
Lektorutdanning i historie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 5 år
Horten, Norge
Historiefaget er et sentralt skolefag som gir kunnskap om vår fortid og hvorfor verden har blitt slik den er i...
Historie
KILROY
Bachelor
Flere studiesteder (6)
Studiemulighetene er mange for deg som ønsker å studere historie i utlandet. Ved å studere historie i utlandet med KILROY får...
Historie
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Vil du studere historie i utlandet? Gjennom SONOR kan du ta semesterstudier, bachelorgrad og/eller mastergrad i historie på universiteter i...
Historie
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid...
Historie - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Er du interessert i historiekunnskap, og er du kanskje også politisk engasjert? Ønsker du å påvirke samfunnsutviklingen? Da kan bachelor...
Historie - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Hvordan utviklet livet seg for mennesker i fortiden? Ønsker du å lære om mennesket som et sosialt, tenkende og skapende...
Historie - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Fagfeltet historie rommer svært mye - alt fra kulturhistorie og middelalderhistorie til politisk historie og teknologihistorie. Historiefeltet kan angripes fra...
Historie - Årsstudium
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Et årsstudium i historie er først og fremst rettet mot deg som allerede har tatt et studium på høyskole- eller...
Historie fordypning, årsstudium
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Sikkerhetspolitikk, innvandring/utvandring, nasjonsbygging og Norge som internasjonal aktør er noen av emnene du møter i historie fordypning ved Universitetet i...
Middelalderstudier - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
På masterprogrammet middelalderstudier kan du spesialise deg i norrøn filologi, keltisk språk, nordisk vikingtid og middelalder....
Religionshistorie - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Gjennom masterprogrammet i religionshistorie får du økt forståelse for religionens rolle i samfunnsutviklingen - både i dagens Norge og det...
Arkeologi - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Arkeologi - Bachelor studere du funn fra fortidens historie og kultur. Arkeologi handler om å lete, grave og datere...
Arkeologi - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Hvordan kommuniserte jegerfolk i Nord-Skandinavia for 6000 år siden? Hvordan benyttet de huler og heller i bronsealdaren og jarnalderen? Hvorfor ble...
Arkeologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Arkeologi - Master vil gi deg en bred kunnskap om arkeologiens teori, praksis, metode, forskning og formidling. Arkeologi - Master...
Historie
Nord Universitet
Årsstudium
Bodø, Norge
Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet til å bli ett av...
Historie - Master
Universitetet i Agder
Master, 2 år
Kristiansand, Norge
På Historie – Master vil studentene få en omfattende innsikt i arbeidet med kilder og de problemer som oppstår i...
Historie - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Studiet gir kunnskap om historiske temaer, valgt fra ulike epoker fra norsk eller internasjonal historie. Du lærer om fagets grunnlagsproblemer...
Historie - Årsstudium
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomen både i fortid og samtid, og tar opp tema...
Historie - Årsstudium
Universitetet i Oslo
Årsstudium
Oslo, Norge
Årsstudiet i historie gir rom til både store spørsmål og lange linjer på den ene siden, og nærstudier av detaljerte...
Historie, Studieforberedende Vg2, Vg3, Studieforberedende Vg2-Vg3
NKI Nettstudier
Ta opp fag / Studiekompetanse
Nettstudier
Dette kurset passer for deg som ønsker å gå opp til privatisteksamen i historie i videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram. Kurset...
Norrøn filologi - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Den norrøne filologien byr på et brett studium av språk, litteratur og kultur, og bygger på tekster i originalspråket. I...
Idéhistorie - Årsstudium
Universitetet i Oslo
Årsstudium
Oslo, Norge
Masterprogrammet i idéhistorie gir deg inngående kunnskaper om historiske perioder og temaer, og historiske metoder og fagteori. Du får lære...
Arkeologi
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Storbritannia
Tenker du på å studere arkeologi i utlandet? I Storbritannia finner du et bredt utvalg av spennende arkeologistudier hos mange...
Arkeologi
KILROY
Bachelor
Flere studiesteder (4)
Vil du studere arkeologi? Drømmer du samtidig om å studere i utlandet? Ved å studere arkeologi i utlandet med KILROY...
Arkeologi
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Ønsker du mer kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid? Er du nysgjerrig på hvorfor sporene etter mennesker...
Arkeologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å...
Historie - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Bachelorstudiet i historie tar deg med på en spennende utforskningsprosess, og gir deg redskaper for å forstå kompliserte prosesser, i...
Historie - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Historie - Bachelor lærer du om fortiden. Du vil få en bred kunnskap om hvordan samfunnet har endret seg...
Historie - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Historie er «vitskapen om endringar». Ofte treng ein langtidsperspektiv for å forstå raske endringar i eiga samtid så vel som...
Historie - Bachelor
Universitetet i Agder
Bachelor
Kristiansand, Norge
Kunne du tenke deg å reise tilbake til fortiden for å forstå hvorfor samfunnet er slik den er i dag?...
Historie - Årsstudium
Høgskulen i Volda
Årsstudium
Volda, Norge
Historie årsstudium gir ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag, i...
Historie - Årsstudium
Universitetet i Agder
Bachelor
Kristiansand, Norge
Studiet skal gi deg grunnleggende oversikt både over verdenshistorien og norgeshistorien fram til vår egen tid. Videre skal det gi...
Historie, nettbasert
Nord Universitet
Årsstudium
Bodø, Norge
Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet til å bli ett av...
Historie Påbygging Vg3
NKI Nettstudier
Ta opp fag / Studiekompetanse
Nettstudier
Dette kurset passer for alle som ønsker å gå opp som privatist til påbyggingseksamen i historie i videregående skole. Kurset...
Historie, årsstudium
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Årsstudiet er sammensatt av emner som gir deg oversikt over den generelle historiske utviklingen, samt over norsk historie i et...
Idéhistorie - Årsstudium
Høgskolen i Sørøst-Norge
Årsstudium
Nettstudier
Få innsikt i utviklingen av politiske, filosofiske, religiøse og estetiske idéer og tanker fra antikken til moderne tid. Idéhistoriske studier...
The Religious Roots of Europe - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Masterprogrammet The Religious Roots of Europe fokuserer på komparative studier de tre religionene jødedom, kristendom og islam i sine formative...
Allmenn litteraturvitenskap
NTNU
Årsstudium
Trondheim, Norge
Allmenn litteraturvitenskap gir en innføring i den vestlige litterære tradisjonen fra oldtiden og fram til våre dager. Utviklingen av de...
Arkeologi - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Du skal bli kjent med sentrale metoder innen arkeologisk forskning, f.eks typologi, klassifikasjon og romlig distribusjon, etnoarkeologi, tekst og materiell...
Arkeologi og konservering - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Programmet består av fire studieretninger: arkeologi, konservering - prosjektbasert, malerikonservering og gjenstandskonservering....
Filmvitenskap og filmproduksjon
Universitetet i Agder
Årsstudium
Kristiansand, Norge
I Filmvitenskap og filmproduksjon lærer du mer om filmteori, det å forstå film og de teknikker som kan brukes for...
Filosofi
KILROY
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Studiemulighetene er mange for deg som ønsker å studere filosofi i utlandet. Ved å studere filosofi i utlandet med KILROY får...
Historie
Akademiet Privatistskole
Ta opp fag / Studiekompetanse
Flere studiesteder (6)
Historie er et av de obligatoriske fagene for å oppnå generell studiekompetanse. Faget tar for seg tidsperioden fra antikken som...
Viser 1-50 av 132 treff

Studier i historie

Historie handler om samfunnsstrukturer, menneskers handlinger gjennom tidene, og om forholdet mellom klasser, kjønn, etnisitet, religion og generasjon. Gjennom en granskning av den historiske utviklingen fra antikkens tider og frem til i dag, kan man se sammenhenger og strukturer som har fulgt oss og som påvirker oss den dag i dag. Studiene tar utgangspunkt i hvordan menneskers liv under ulike tider formes og endres. 

Historieundervisning består av diskusjoner og seminarer, samt oppgaveskriving, presentasjoner og eksamener. Fokus ligger på å se helheter og sammenhenger, og man studerer både kulturelle prosesser og miljøforandringer for å få et bredt perspektiv.

Historieutdanning på Høyskole og Universitet

Faget historie kan leses innenfor nesten alle mulige studier. Alle med ulike innslag og vinklinger. Å lese en historieutdanning på høyskole eller universitet innebærer hardt arbeid, morsomme diskusjoner, flere eksamener og ett bredt kunnskapsgrunnlag. Du lærer deg å kritisk analysere historiske hendelser og epoker. Du kan lese historie både som årsstudium, fordypning, bachelor og master. Mange uteksaminerte studenter velger å gå videre innen forskning.

Studere historie - utdanning i historie

Historie som fjernstudier

Vil du begynne å studere men har ikke mulighet til å flytte på deg? Da kan du velge å ta historieutdanningen som fjernundervisning over nettet. Du legger selv opp dine studier slik det passer deg, men det gjelder å være både disiplinert og strukturert da kravene er like høye som om du hadde studert på et universitet eller en høyskole. For å kunne gjennomføre fjernstudier er det et krav at du har tilgang på data og internett. 

Historieutdanning i utlandet

For deg som ikke vil studere i Norge finnes det flere alternativer for å reise utenlands og ta en historieutdanning. Du kan enten reise på egenhånd eller via en utenlandsformidler. En utenlandsformidler hjelper deg med alt innenfor skole, boende, studier, karakteroversettelse, oppholdstillatelse og visum.

Hva kan du jobbe som

En utdanning innen historie gir et bredt kunnskapsgrunnlag og jobbmulighetene er mange. Fagkombinasjon og spesialisering vil ha mye å si for framtidig yrke. Studiet kvalifiserer for arbeid som setter krav til refleksjon, evne til kritisk håndtering av store informasjonsmengder, samt evne til å håndtere material der sammenhengene mellom årsak og virkning er kompliserte og uklare.

Alt etter hvordan man komponerer programmet, vil studier innen historie kvalifisere til arbeid innen kultur og media, forlag, arkeologi, internasjonalt arbeid, samfunnsforskning med mer. En historiker vil også ha svært relevant bakgrunn for å kunne arbeide innen ABM-sektoren, altså med arkiv, bibliotek og museum.

Bachelorgrad i historie kan kvalifisere for undervisning dersom man velger påbygning med en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).