Vis studentum.no som: Mobil

Fiskeri- og maritimefag – marinebiologi, maritime fag

Fiskeri- og maritimefag – marinebiologi,  maritime fag

Norge er som skapt for havbruksvirksomhet, og uforingene i bransjen er mange. Hvordan kan man for eksempel sikre en god balanse mellom næringsutvikling og miljø slik at kystsonen brukes på best mulig måte? Norsk ekspertise i fiskeri og marinefag er etterspurt internasjonalt.

 
Viser 1-35 av 35 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Fiskeri- og havbruksvitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I de marine næringene inngår både fiskeri, oppdrett, marin bioteknologi og andre tilgrensende næringer. Her er det et voksende behov...
Fiskeri- og havbruksvitenskap - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Det tre�rige bachelorstudiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Studiet...
Maritim utdanning – Dekksoffiser
Fagskolen i Kristiansund
Fagskole
Kristiansund, Norge
Vil du jobbe med nautisk eller skipsteknisk drift? Fagskoleretningen Maritme fag består av allmenne fag, grunnlagsfag og fordypningsfag. De to...
Marin logistikk og økonomi - Bachelor
Høgskolen i Molde
Bachelor
Kristiansund, Norge
Marin næring omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i...
Maritime Law - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
The LL.M in Maritime Law focuses on maritime-related commerce under Norwegian and international law. Students build the ability to see...
Akvamedisin - Master - Integrert
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I det første semesteret studerer du Examen philosophicum sammen med Brukerkurs i matematikk og Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi....
Fiskeribiologi og forvalting - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Målet med fiskeribiologi og forvaltning - master er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi , med...
Sivilingeniør - Marin teknikk
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På Marin teknikk studiet lærer du hvordan man kan skape bedre tekniske løsninger for hvordan man kan: - utvinne olje...
Undervannsteknologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Studieprogrammet Undervannsteknologi - Master har som overordnet læringsmål å gi deg en fordypning på området undervannsteknologi innenfor sine respektive fagfelt. Undervannsteknologi...
Marin teknikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Marin teknikk - Doktorgrad struktureres i samarbeid mellom studenten, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og studentens individuelle...
Marin teknikk - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Masterprogrammet i marin teknikk anses for å være et krevende studium som gir uttelling i form av gode, varierte, interessante...
Fiskerifag, Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorprogram i fiskerifag Det treårige bachelorstudiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Studiet inneholder både...
Meteorologi og oseanografi - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Fagområdet oseanografi omfatter studiet av ulike fenomen i havet og de fysiske og kjemiske egenskapene som sjøvannet har. Den rollen...
Fiskehelse - Profesjonsstudium
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Gjennom forskingsbasert undervisning skal du lære om biologien til akvatiske organismer, om patogen og om innvirkning av miljøfaktorer, det vil si om...
Undervannsteknologi - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Bergen, Norge
Mastergradsprogrammet er toårig, og et samarbeid mellom NTNU i Trondheim og Høgskolen i Bergen. Studentene oppholder seg i Trondheim det...
Mariningeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Den lange kysten spiller en avgjørende rolle for verdiskapingen i landet vårt. Hvordan skulle det gå med Norge, om vi...
Biomedisin - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette studieprogrammet i biomedisin er for deg som er interessert i menneskelig biologi og miomedisinske problemstillinger, og som ønsker å...
Bærekraftig havbruk - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Bærekraftig havbruk - bachelor passer for deg som er interessert i mangfoldet og sammenhengene i naturen. Bærekraftig havbruk handler om forvalting av...
International Fisheries Management - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The International Fisheries Management programme caters for students with various scientific backgrounds and nationalities. It is a unique, interdisciplinary master´s...
Marine Coastal Development - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The Marine Coastal Development - Master programme is a international multidisciplinary programme. The master programme emphasize on giving the students...
Marine økosystem og klima - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
The aim of the Joint Nordic Master´s Programme in Marine Ecosystems and Climate is to train students with a background...
Vann- og miljøteknikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
PhD-programmet i Vann- og miljøteknikk går over tre år og gir totalt 180 studiepoeng. Studieprogrammet tilpasses individuelt i samråd mellom...
Aquaculture - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
The Master's degree programme in aquaculture at UMB gives you many opportunities! The programme can give you broad and interdisciplinary...
Bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I studiets første semester inngår kurset, Industriell bioteknologi som legger vekt på oppskalering og viser hvordan kunnskap og forsknig kan...
Coastal and Marine Engineering and Management - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The focus of Coastal and Marine Engineering and Management, is to educate the students from a coastal and marine engineering...
Energi og miljø
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Storbritannia
Er du opptatt av miljø og klima, og kunne tenke deg å jobbe med dette i fremtiden? I Storbritannia finnes...
Havbruksdrift og ledelse
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Vil du satse på en internasjonal næring i vekst? Bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse gir deg grunnleggende kunnskap om driften...
Marin bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bioteknologi er teknologi som bruker marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse til å framstille eller endre...
Law of the Sea - Master of Laws
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
This programme offers unique opportunities to undertake advanced studies and individual research in a dynamic field of law in a...
Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Målet med ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett - Master er å gi deg en dyp og omfattende innsikt i...
Teknologi (Siv.ing.), Marin og undervannsteknologi - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Marin- og undervannsteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap...
Ulike studiemuligheter - Hawaii Pacific University - USA
KILROY
Bachelor
Honolulu, Hawaii, USA
Hawaii, behøver man å si mer? Blant strender, parker og blomstrete Hawaii-skjorter finner du Hawaii Pacific University (HPU). Her kan du...
Marin bedriftsledelse, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bedriftsledelse handler om ledelse både i marint relaterte næringer og innenfor andre bransjer og samfunnsområder. Studiet gir inngående kjennskap...
Ulike studiemuligheter - Anglia Ruskin University
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Cambridge, Storbritannia
Ønsker du å studere i Storbritannia? Da kan Anglia Ruskin University være riktig valg for deg. Anglia Ruskin har campus...
Natur-, real- og dyrefag
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Flere studiesteder (25)
Natur-, real- og dyrefag byr på mange studiemuligheter for deg som interesserer deg for verden, dyr eller planter og hvordan...
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-35 av 35 treff
 

Kort om fiskeri, havbruk og maritime fag

Norge er som skapt for havbruksvirksomhet og utfordringen er å sikre en god balanse mellom næringsutvikling og miljø, slik at kystsonen kan brukes på best mulig måte. 

Fiskeri- og maritime fag  er utdanningstypen for deg som vil arbeide med uante muligheter i et spennende og internasjonalt miljø.

Skipsfartsnæringen- 90 % av all global varetransport

I dagens samfunn ser man at globaliseringen og en økt internasjonal handel har ført til sterk vekst i skipsfartsnæringen. Visste du at 90% av all global varetransport faktisk foregår til sjøs? Dette er også den mest miljøvennlige måten å frakte passasjerer og varer på. Alt dette gjør at behovet for skipsfart kommer til å være stort i nærmest fremtid.

Studere fiskeri- og marinefag

Sikre de maritime ressursene

En viktig problemstilling i dag er hvordan livet i havet kan forvaltes på en måte som sikrer god balanse mellom utnyttelse og vern. Det kommer til å være nødvendig med regulering og kontroll med fiske og fangst for å sikre de marine ressursene for framtiden.

Velger du en utdannelse innen fiskeri- og maritime fag finnes det et hav av muligheter. Her kan man blant annet velge mellom offshore og supply, fergetrafikk, storfiske, havsbruk, eller nasjonal/ internasjonal sjøtransport.

Studier i utlandet

Ønsker å studere i utlandet så kan du velge mellom en rekke skoler som tilbyr utdanning innen fiskeri- og maritime fag. Blant annet kan du studere marinebiologi på Hawaii.

Folkehøgskole

I Norge har man muligheten til å lese fiskeri- og maritime fag også på visse folkehøyskoler. På Skogn Folkehøyskole får du et år med jakt og fiske både i Norge og i USA.

På Fagskolene med fiskeri- og maritime fag finnes det offentlig godkjente tilbud til deg med fagbrev og/eller relevant praksis fra sjøen. Du kan også komme inn på skolen med fullført 3-årig studiespesialiserende og velge å ta praksisen i etterkant. Dette er blant annet aktuelt på Nordkapp Maritime Fagskole.

De fleste maritime studieretningene vil du finne på Norges universitet og høgskoler. Her kan du blant annet studere fiskehelse på Universitetet i Bergen, Havbruksdrift og ledelse på Høgskolen i Bodø eller du kan studere til Bachelor i Nautikk på Høgskolen i Vestfold. Mulighetene på universitetene og høgskolene er mange.

Flere utdannelser innen fiskeri- og maritime fag finner du på her på Studentum.no

Kilder: maritimefag.no, fiskeridir.no