Vis studentum.no som: Mobil

Fiskeri- og maritimefag – marinebiologi, maritime fag

Fiskeri- og maritimefag – marinebiologi,  maritime fag

Norge er som skapt for havbruksvirksomhet, og uforingene i bransjen er mange. Hvordan kan man for eksempel sikre en god balanse mellom næringsutvikling og miljø slik at kystsonen brukes på best mulig måte? Norsk ekspertise i fiskeri og marinefag er etterspurt internasjonalt.

Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger.

 
Viser 1-34 av 34 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Fiskeri- og havbruksvitenskap, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I de marine næringene inngår både fiskeri, oppdrett, marin bioteknologi og andre tilgrensende næringer. Her er det et voksende behov...
Fiskeri- og havbruksvitenskap - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Det tre�rige bachelorstudiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Studiet...
Marin logistikk og økonomi - Bachelor
Høgskolen i Molde
Bachelor
Kristiansund, Norge
Marin næring omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i...
Akvamedisin - Master - Integrert
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I det første semesteret studerer du Examen philosophicum sammen med Brukerkurs i matematikk og Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi....
Maritime Law - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
The LL.M in Maritime Law focuses on maritime-related commerce under Norwegian and international law. Students build the ability to see...
Fiskeribiologi og forvalting - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Målet med fiskeribiologi og forvaltning - master er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi , med...
Akvatisk økologi - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Bø, Norge
Master i akvatisk økologi er et samarbeid (felles master) mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Med...
Sivilingeniør - Marin teknikk
NTNU
         
(1)
Master, 5 år
Trondheim, Norge
På Marin teknikk studiet lærer du hvordan man kan skape bedre tekniske løsninger for hvordan man kan: - utvinne olje...
Undervannsteknologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Studieprogrammet Undervannsteknologi - Master har som overordnet læringsmål å gi deg en fordypning på området undervannsteknologi innenfor sine respektive fagfelt. Undervannsteknologi...
Marin teknikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Marin teknikk - Doktorgrad struktureres i samarbeid mellom studenten, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og studentens individuelle...
Marin teknikk - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Masterprogrammet i marin teknikk anses for å være et krevende studium som gir uttelling i form av gode, varierte, interessante...
Fiskerifag, Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorprogram i fiskerifag Det treårige bachelorstudiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Studiet inneholder både...
Fiskehelse - Profesjonsstudium
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Gjennom forskingsbasert undervisning skal du lære om biologien til akvatiske organismer, om patogen og om innvirkning av miljøfaktorer, det vil si om...
Mariningeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Den lange kysten spiller en avgjørende rolle for verdiskapingen i landet vårt. Hvordan skulle det gå med Norge, om vi...
Undervannsteknologi - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Bergen, Norge
Mastergradsprogrammet er toårig, og et samarbeid mellom NTNU i Trondheim og Høgskolen i Bergen. Studentene oppholder seg i Trondheim det...
Bærekraftig havbruk - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Bærekraftig havbruk - bachelor passer for deg som er interessert i mangfoldet og sammenhengene i naturen. Bærekraftig havbruk handler om forvalting av...
International Fisheries Management - Master of Science
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
The International Fisheries Management programme caters for students with various scientific backgrounds and nationalities. It is a unique, interdisciplinary master´s...
Marine Coastal Development - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The Marine Coastal Development - Master programme is a international multidisciplinary programme. The master programme emphasize on giving the students...
Marine økosystem og klima - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
The aim of the Joint Nordic Master´s Programme in Marine Ecosystems and Climate is to train students with a background...
Meteorologi og oseanografi - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Fagområdet oseanografi omfatter studiet av ulike fenomen i havet og de fysiske og kjemiske egenskapene som sjøvannet har. Den rollen...
Law of the Sea - Master of Laws
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
This programme offers unique opportunities to undertake advanced studies and individual research in a dynamic field of law in a...
Biomedisin - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Dette studieprogrammet i biomedisin er for deg som er interessert i menneskelig biologi og miomedisinske problemstillinger, og som ønsker å...
Aquaculture - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
The Master's degree programme in aquaculture at UMB gives you many opportunities! The programme can give you broad and interdisciplinary...
Coastal and Marine Engineering and Management - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The focus of Coastal and Marine Engineering and Management, is to educate the students from a coastal and marine engineering...
Havbruksdrift og ledelse
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Vil du satse på en internasjonal næring i vekst? Bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse gir deg grunnleggende kunnskap om driften...
Marin bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bioteknologi er teknologi som bruker marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse til å framstille eller endre...
Teknologi (Siv.ing.), Marin og undervannsteknologi - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Marin- og undervannsteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap...
Vann- og miljøteknikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
PhD-programmet i Vann- og miljøteknikk går over tre år og gir totalt 180 studiepoeng. Studieprogrammet tilpasses individuelt i samråd mellom...
Bioteknologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I studiets første semester inngår kurset, Industriell bioteknologi som legger vekt på oppskalering og viser hvordan kunnskap og forsknig kan...
Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Målet med ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett - Master er å gi deg en dyp og omfattende innsikt i...
Marin bedriftsledelse, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Marin bedriftsledelse handler om ledelse både i marint relaterte næringer og innenfor andre bransjer og samfunnsområder. Studiet gir inngående kjennskap...
Ulike studiemuligheter - Hawaii Pacific University - USA
KILROY
Bachelor
Honolulu, Hawaii, USA
Hawaii, behøver man å si mer? Blant strender, parker og blomstrete Hawaii-skjorter finner du Hawaii Pacific University (HPU). Her kan du...
Ulike studiemuligheter - Anglia Ruskin University
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Cambridge, Storbritannia
Fem gode grunner til å bli student ved Anglia Ruskin: Anglia Ruskin University ligger i Cambridge, verdens kanskje mest kjente...
Natur-, real- og dyrefag
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Flere studiesteder (25)
Natur-, real- og dyrefag byr på mange studiemuligheter for deg som interesserer deg for verden, dyr eller planter og hvordan...
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-34 av 34 treff
 

Kort om fiskeri, havbruk og maritime fag

Norge er som skapt for havbruksvirksomhet og utfordringen er å sikre en god balanse mellom næringsutvikling og miljø, slik at kystsonen kan brukes på best mulig måte. 

Fiskeri- og maritime fag  er utdanningstypen for deg som vil arbeide med uante muligheter i et spennende og internasjonalt miljø.

Skipsfartsnæringen- 90 % av all global varetransport

I dagens samfunn ser man at globaliseringen og en økt internasjonal handel har ført til sterk vekst i skipsfartsnæringen. Visste du at 90% av all global varetransport faktisk foregår til sjøs? Dette er også den mest miljøvennlige måten å frakte passasjerer og varer på. Alt dette gjør at behovet for skipsfart kommer til å være stort i nærmest fremtid.

Studere fiskeri- og marinefag

Sikre de maritime ressursene

En viktig problemstilling i dag er hvordan livet i havet kan forvaltes på en måte som sikrer god balanse mellom utnyttelse og vern. Det kommer til å være nødvendig med regulering og kontroll med fiske og fangst for å sikre de marine ressursene for framtiden.

Velger du en utdannelse innen fiskeri- og maritime fag finnes det et hav av muligheter. Her kan man blant annet velge mellom offshore og supply, fergetrafikk, storfiske, havsbruk, eller nasjonal/ internasjonal sjøtransport.

Studier i utlandet

Ønsker å studere i utlandet så kan du velge mellom en rekke skoler som tilbyr utdanning innen fiskeri- og maritime fag. Blant annet kan du studere marinebiologi på Hawaii.

Folkehøgskole

I Norge har man muligheten til å lese fiskeri- og maritime fag også på visse folkehøyskoler. På Skogn Folkehøyskole får du et år med jakt og fiske både i Norge og i USA.

På Fagskolene med fiskeri- og maritime fag finnes det offentlig godkjente tilbud til deg med fagbrev og/eller relevant praksis fra sjøen. Du kan også komme inn på skolen med fullført 3-årig studiespesialiserende og velge å ta praksisen i etterkant. Dette er blant annet aktuelt på Nordkapp Maritime Fagskole.

De fleste maritime studieretningene vil du finne på Norges universitet og høgskoler. Her kan du blant annet studere fiskehelse på Universitetet i Bergen, Havbruksdrift og ledelse på Høgskolen i Bodø eller du kan studere til Bachelor i Nautikk på Høgskolen i Vestfold. Mulighetene på universitetene og høgskolene er mange.

Flere utdannelser innen fiskeri- og maritime fag finner du på her på Studentum.no

Kilder: maritimefag.no, fiskeridir.no