Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleier – Månedens Yrke

Sykepleier

Sykepleier

Les mer

Navn: Ida Strand-Pedersen
Alder: 25      
Studiested:Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo
Yrke: Sykepleier ved Astrid Lindgrens kreftavdeling for barn, Stockholm

Hvorfor ønsket du å bli sykepleier?

Jeg har alltid ønsket å jobbe med mennesker i ett praktisk yrke, og spesielt med barn og unge. Sykepleier yrket var derfor midt i blinken for meg.

Hvor studerte du?

Jeg studerte på Lovisenberg Diakonale Høgskole, i Oslo.

Her finner du flere skoler som tilbyr sykepleie.

Var det vanskelig å få jobb etter endt utdanning?

Generelt sett er det ikke vanskelig å få jobb som sykepleier, men det kommer jo selvsagt an på hvor og hva man ønsker å jobbe med. Å få en fulltidsjobb som sykepleier innen barne- og ungdomssektoren, kan være ganske vanskelig, men ettersom jeg hadde jobbet som sykepleierstudent på Rikshospitalets barneavdeling for kreft og transplantasjoner under studiene, fikk jeg umiddelbart tilbud om fast stilling.

Hva er det aller beste med jobben din?

Det aller beste med min jobb er at jeg får hjelpe andre, at jeg får jobbe med barn og at jeg lærer noe nytt hver dag. Man blir etterhvert ganske flink til å håndtere krise situasjoner! At sykepleieryrket gir en trygg og stabil jobbsituasjon der man alltid er etterspurt, er selvfølgelig også en positiv faktor. I tillegg er dette yrket også svært fleksibelt - man har mulighet til å arbeide innenfor flere ulike områder, og ikke minst i ulike land. Man kan jobbe hvor som helst i hele norden, og med et par ekstrakurs kan man jobbe praktisk talt over hele verden.

Og hva er mest utfordrende?

Når man jobber som sykepleier ved kreftavdelingen på et barnesykehus møter man hele tiden mennesker og familier som befinner seg i en krisesituasjon. Disse møtene kan til tider være nokså utfordrende. Alle har forskjellige reaksjoner, og utfordringen blir å kunne skape en relasjon og ikke minst tillit til hver enkelt. Man skal forholde seg profesjonelt samtidig som man bare er et menneske og det derfor kan være vanskelig å ikke bli for involvert eller påvirket av alt man opplever.

Hva kan man forvente å tjene?

Lønnen avhenger av om man velger å jobbe privat eller offentlig, samt av hvilke kommune man bor i. På Rikshospitalet i Oslo er grunnlønnen på ca 285.000 kroner i året, og i tillegg kommer alle tilleggene. Som sykepleier kan dette utgjøre en stor del da helge- og nattevakter faktisk er veldig bra betalt.

Til slutt – har du noen tips til de som også ønsker å jobbe som sykepleier?

Først og fremt er det viktig å velge rett skole. Sjekk ut hva slags ordninger skolen har i forhold til praksisplasser. Dette er veldig viktig og har mye å si for dine jobbmuligheter senere. Min praksis erfaring var gull verdt og har hjulpet med dit jeg er i dag. Man skal også være klar over at sykepleierstudiet ikke er et lett studie, i motsetning til hva mange tror. Det innebærer mye hard jobbing og er faktisk ganske tøft! Av personlig egenskaper er det viktig at man liker å jobbe med mennesker og at man har mye empati.

Klikk her om du ønsker å lese flere intervjuer fra tidligere månedens yrke.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*