Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie – Månedens student

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

Les mer

Navn:  Tom Helge Tollefsrud
Alder: 23 år
StudiestedLovisenberg diakonale høgskole
UtdanningBachelor i sykepleie

Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk

.

Hvorfor ønsket du å utdanne deg innen sykepleie ved Lovisenberg Diakonale Høgskole?

Jeg er tidligere utdannet ambulansearbeider og ønsket å utvide mitt faglige fundament. Sykepleieutdanningen er en allsidig utdanning som åpner for mange muligheter. 

Yrket er utfordrende ettersom ingen arbeidsdag er lik, og menneskene vi møter er alle forskjellige. 

Hvorfor valgte du nettopp Lovisenberg?

Lovisenberg har som mål å være en praksisnær høgskole. De har noen av de beste praksisplassene og gir gode muligheter for utveksling. Jeg må jo også innrømme at det var viktig med en skole som ikke er for stor. Det er hyggelig å komme inn i kantinen å føle at du kjenner de som sitter der og ikke minst kan ta en kopp kaffe med administrasjonen dersom du ikke er helt fornøyd. 

Hva er dine interesser?

Mine interesser er nok som studenter flest. Det er viktig å ta vare på den fritiden man har. Personlig er jeg engasjert på mange arenaer. Musikk, aktivitet og utenlandsreiser er viktige stikkord. Med Oslomarka, de mange treningssentrene, og ikke minst det gryende utelivet, er Oslo en flott by å studere i. Kristen Idrettskontakt har også et velutviklet arbeid som åpner for gode sosiale relasjoner.

Hvordan ser studiehverdagen ut?

På Lovisenberg er det mye praksis. I tredjeåret har man hele tre praksisperioder. Hver periode er på 8 uker. Det er også en aktiv bruk av øvelsesavdelingen som forbereder studentene på de prosedyrene og situasjonene vi møter i klinikken. Skolen vektlegger å forberede studentene i å anvende litteratur og relevant forskning gjennom mange oppgaveinnleveringer. 

Hva er det mest interessante med studiet?

Her må jeg helt klart si de mange mulighetene som møter deg som ferdig sykepleier. De store satsingene på masterutdanninger og videreutdanningene er også interessante. 

Hva er det mest utfordrende?

Å se hvert menneske som et enkelt individ, og ikke en del av mengden. Som sykepleier er det viktig å ha evnen til å møte mennesker på det nivået de er. Evnen til å kunne samhandle og skape relasjoner med pasient, pårårende og ikke minst de andre fagmiljøene kan til tider være utfordrende. 

Hvordan foregår eksamensperioden?

I løpet av det første året har man en prøve i praktiske ferdigheter før man kan gå ut i første praksis. Deretter er det to prøver på våren. En skoleeksamen i anatomi og fysiologi, og én hjemmeeksamen i sykepleie. 

På andre året har vi en medikamenteksamen hvor det ikke er rom for feil, denne skal bestås i løpet av andre studieår. På våren har vi skoleeksamen i sykdomslære og hjemmeeksamen i sykepleie. Tredjeåret går med til bacheloroppgave og hjemmeeksamen i sykepleie. 

Som student er det aldri gøy når eksamensperioden innhenter deg, men gjør du et lite arbeid gjennom hele året er oddsen absolutt på din side. I tillegg har vi jo mange matprodusenter som setter sin lit i å holde studentene gode å mette. Personlig anbefaler jeg pizza Grandiosa, Fjordland og Toro ferdigpakker.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet bærer preg av å være lite. Vi har et eget sosialarbeid med mange varierte tilbud. Studentpresten bidrar også med en bli-kjent-tur til Sjoa sammen med Diakonhjemmet Høgskole. 

I løpet av de tre årene kan jeg garantere deg mange nye og gode venner. 

Hva kan man jobbe som etter endt utdanning? 

Som sykepleier er det uendelig mange muligheter. Mange kobler oss automatisk med sykehjem og sykehus, men personlig kunne jeg tenke meg det norske Forsvaret, ambulansetjenesten og bistandsorganisasjoner som potensielle arbeidsgivere. 

Hvor tror du at du jobber om fem år?

Personlig er jeg en adrenalinsøkende sykepleier, og derfor er ambulansetjeneste en jobb som passer meg.  Jeg kommer også til å ta en mastergrad på sikt.

Hva er din drømmejobb?

Min drømmejobb er å kunne undervise og veilede nye studenter i operativ ambulansetjeneste.

Til slutt - har du noen tips til andre som ønsker å jobbe / utdanne seg innen samme bransje som du?

Det viktigste er at du finner noe du har lyst til å gjøre. Vær søkende etter kunnskap og bruk praksis som verktør til å finne din plass i yrket. Vern om fritiden!

Klikk her hvis du ønsker å lese flere intervjuer fra tidligere månedens yrke/månedens student.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*