Videre- og etterutdanning
Ingen anmeldelser

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

VID Stavanger, i Stavanger
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt VID Se detaljer
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Kontakt skolen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt VID Se detaljer
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Kontakt skolen
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, alternative og supplerende kommunikasjonsformer og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid? Da passer denne utdanningen for deg!

Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Hvem passer studiet for?

Videreutdanningen er aktuell for personer med helse- og sosialfaglig utdanning som har erfaring fra arbeid med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, slik som barn, unge og voksne med multifunksjonshemming, alvorlig utviklingshemming og store kommunikasjonsutfordringer. Det kan også være personer med demens eller personer som har andre kognitive eller kommunikative nedsatte funksjoner.

Studiets innhold

Videreutdanningen består av tre delemner: Kommunikasjonsutvikling, Alternativ og supplerende kommunikasjonen og Innovasjon og fagutvikling ved bruk av video.

Kommunikasjonsutvikling er det som skjer i samspill mellom mennesket som har omfattende funksjonsnedsettelser og omsorgspersonen. Emnet tar opp både en relasjonelle forståelsen av funksjonshemming og teorier om samspill og kommunikasjon mellom mennesker.

Alternativ og supplerende kommunikasjon gir grunnleggende teoretisk kunnskap om alternative og supplerende kommunikasjonsformer for personer med begynnende symbolforståelse. Det gis innføring i ulike tilnærmingsmåter ved bruk av alternative og supplerende kommunikasjon med vekt på partnerstøttet kommunikasjon. Emnet vektlegger betydningen av å tilrettelegge for språkmiljø som bygge på anerkjennelse av den enkeltes ressurser, muligheter og kommunikative kompetanse.

Innovasjon og fagutvikling ved bruk av videoanalyse legger særlig vekt på bruk av metoden videoanalyse i team som bygger på et relasjonelt teoriperspektiv. Gjennom analyse av videoklipp individuelt eller i team kan en reflektere over samspillet og drøfte mulige fortolkninger og samskape forståelser av hva som kan fremme god og meningsfull kommunikasjon.
 

Emner i studiet

  • Kommunikasjonsutvikling
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Innovasjon og fagutvikling ved bruk av videoanalyse
For kontakt eller mer informasjon om Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Kontakt VID

  • Klasserom
  • Stavanger
  • Søknadsfrist: Kontakt skolen

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i VIDs master i medborgerskap og samhandling.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial, velferdsfag eller pedagogikk. Søkere med annen utdanningsbakgrunn av samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon.  VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal...

Les mer og vis alle utdanninger ved VID Stavanger

Highlights