Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsfag - Bachelor

VID Stavanger
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Kontakt VID - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Samfunnsfag - Bachelor

bachelor i samfunnsfag - vid stavanger

Bachelor i samfunnsfag – VID Stavanger

Ønsker du å bedre forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Det er et stort behov for ansatte i offentlig og privat sektor med kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. En bachelorgrad i samfunnsfag vil kunne gi deg slik kompetanse.

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer samfunnet rundt oss. Hvordan endrer globaliseringen vår måte å være sammen på? Hvordan utvikler forholdet mellom den rike og fattige delen av verden seg? Hvordan endrer migrasjon hverdag og arbeidsliv i Norge?

Graden inneholder dagsaktuelle emner som:

  • Globalisering og utvikling
  • Internasjonal migrasjon
  • Flerkulturell ledelse
  • Religion og migrasjon

Studiets oppbygging

Graden har to studieretninger:

  • Migrasjon og interkulturell kompetanse
  • Religion og globalisering

Studieretning Migrasjon og interkulturell komptanse starter med årstudium i samfunnsfag og har hovedfokus på forholdet mellom det flerkulturelle Norge og de globale endringer som påvirker arbeidsliv og samfunnsliv.

Studieretning Religion og globalisering starter med årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk og har hovedfokus på religionens rolle i de globale endringene som påvirker arbeidsliv og samfunnsliv.

Studieopphold i utlandet

I studiets andre år arrangeres det en spennende studietur til Madagaskar. Du får undervisning ved et gassisk universitet, blir kjent med gassiske studenter, drar på feltarbeid på landsbygda og får være med på en rundreise i nydelig gassisk natur. Du kan søkeLånekassenom reisestøtte til studieoppholdet, men du må likevel regne med ekstra kostnader knyttet til turen. Prisen anslås til cirka kr 25 000.

I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere ett semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Stockholm, Nitra (Slovakia), Bilbao eller Budapest.

Jobbmuligheter

Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus?

Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, etterspør kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. Med en bachelorgrad i samfunnsfag fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til flere mastergrader, og med to års relevant praksis også til master i interkulturelt arbeid og master i sosialt arbeid ved VID.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Videopresentasjon

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunnsfag - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunnsfag - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!