Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i Sykepleie

VID Sandvika
Sammendrag
Bachelor
Sandvika
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
68 160 NOK

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i sykepleie – VID Sandvika

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke.

Hva er sykepleie?

Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien. Sykepleieren forholder seg til mennesker ut fra deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

Hvordan og hvor blir jeg sykepleier?

Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter.

Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

Praksisstudier

Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode i 2. eller 3. studieår eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+. Det er muligheter for å ta et helt semester ved en av våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet.

Hva blir jeg kvalifisert til?

Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå.

Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

Hvorfor velge sykepleie ved VID?

 • Lang tradisjon for sykepleieutdanning (samlet mer enn 300 år)
 • En høgskole med klare visjoner og ambisjoner
 • Dyktige lærere som engasjerer seg i studentene
 • Dokumenterte resultater for godt studiemiljø
 • Fleksibel læring med mulighet for å velge mellom valgemner
 • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Gode praksisplasser
 • Gode muligheter for internasjonal utveksling
For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i Sykepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse.
 • Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år.
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Når du har fått opptak til studiet, kreves det:

 • Politiattest
 • MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i Sykepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandvika

VID Sandvika

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Om VID vitenskapelige høgskole

Samlet har VID Bergen cirka 500 sykepleierstudenter på bachelornivå og 350 studenter ved sine videreutdanninger. Vi utdanner studenter innen helseomsorg, blant annet sykepleiere sosionomer, og vernepleiere. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Sandvika

Studiested Sandvika befinner seg i Kunnskapssenteret som ligger midt i hjertet av Sandvika og rundt 50 meter fra Sandvika togstasjon og bussterminal. Studiested Sandvika hører til under VID Oslo.

Vis alle utdanninger fra VID Sandvika

Kontaktinformasjon til VID Sandvika

VID Sandvika

Otto Sverdrups Plass 4
1337 Sandvika

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i Sykepleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere helsefag

Vil du studere helsefag? Les mer om hvorfor Linn-Therese Konstad valgte å studere helsefag ved VID Vitenskapelige Høgskole. - Det beste med utdanningen er bredden av muligheter!

Les mer