Vis studentum.no som: Mobil

Vernepleie - Bachelor

VID Sandnes
Sammendrag
Heltid/deltid
3 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Bachelor
Oppstart: Kontakt VID - Sandnes
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Vernepleie - Bachelor

Bachelor i vernepleie - VID Sandnes

Bachelor i vernepleie – VID Sandnes

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsvansker oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

Offentlig godkjent vernepleier

Som vernepleier skal du være med å legge til rette for deltakelse enten det er i brukerens eget hjem, i kommunal institusjon, på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skolen.

Utdanningen leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier.

Dette lærer du

Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøarbeid.

Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Gjennom emner fra helsefag, psykologi, stats- og kommunalkunnskap, pedagogikk, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder blir du kvalifisert til å kunne utføre miljø-, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 13 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis. Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema.

"Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten."

– Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID

Emner

 • Vernepleie, kunnskap og dannelse
 • Miljøarbeid i grupper og nettverk
 • Miljøarbeid og funksjonshemming
 • Praksisstudium 1: Utviklingshemming, hverdagsliv og miljøarbeid
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helsearbeid og miljøarbeid
 • Somatisk helse og miljøarbeid
 • Praksisstudium 2: Rehabilitering, helse og miljøarbeid
 • Samhandling, utvikling og læring
 • Samhandling og endringsarbeid
 • Praksisstudium 3: Metodisk miljøarbeid
 • Valgfrie emner innen trening av sosial kompetanse, aldring og utviklingshemming, interkulturell kommunikasjon
 • Bacheloroppgave. Utviklings- og endringsarbeid innen vernepleierens arbeidsfelt

Hvorfor studere vernepleie?

 • Varierte læringsformer
 • Kombinasjon av teori og praksis
 • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet
 • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren

Videre studier/jobbmuligheter

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale hjemmetjenester, institusjoner, dagtilbud og spesialisthelsetjeneste. Som vernepleier er du autorisert helsepersonell, og etterspørselen etter yrkesgruppen er stor.

Etter endt Bachelor i vernepleie kan du ta videreutdanning, masterstudie og doktorgradsstudie. Ved VID har vi flere relevante videreutdanninger, masterstudier og ph.d.-program som er relevante for vernepleiere.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. 

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Heltid

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 5600
Totalt per semester: Kr 6380

Deltid

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 7600
Totalt per semester: Kr 8380

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

   

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Vernepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes


Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Vernepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!