Vis studentum.no som: Mobil

Sosial kompetanse - Videreutdanning

VID Sandnes
Sammendrag
Deltid
1 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Sandnes
Ja

Sosial kompetanse - Videreutdanning

Videreutdanning i sosial kompetanse

Videreutdanning i sosial kompetanse – VID Sandnes

Sosial kompetanse blir i stadig viktigere for å finne sin plass og nå sine mål og omtales derfor som 21st Century Skills. Kan du tenke deg en viktigere satsing enn å hjelpe barn og unge med å bli den beste versjonen av seg selv?

Hvorfor?

Å være sosialt kompetent er ikke lenger bare en motsats til å ha atferdsvansker, det er en personlig, relasjonell og sosial kapital. Det er en avgjørende nøkkel til integrasjon og til sentrale funksjoner, prosesser og relasjoner i samfunnet. Slik kompetanse vurderes derfor som avgjørende for personlig og sosial utvikling, og for helse, livskvalitet, lovlydighet og karriere.

Hva lærer du?

Utdanningen legger til grunn ulike perspektiv for utvikling av og mangel på sosial kompetanse. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg praktiske og teoretiske ferdigheter i tiltak for å fremme sosial kompetanse på ulike nivå og i ulike faser.

Videreutdanningen består av tre delemner

  • Delemne 1: Sosial kompetanse som fenomen, begrep og behov
  • Delemne 2: Program og tiltak for trening av sosial kompetanse
  • Delemne 3: Innovasjon, kvalitetssikring og forskning

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i VIDs master i medborgerskap og samhandling.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial og velferdsfag, eventuelt pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med tilsvarende omfang.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Deltid 2017–2018, 1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid 2018–2019, 2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som valgemner/deltidsutdanning over to semestre. Hvert emne strekker seg over 2–3 samlinger på 3–4 dager hver. Delemne 1 gjennomføres i vårsemesteret og delemnene 2 og 3 om høsten.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sosial kompetanse - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes


Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sosial kompetanse - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!