Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering

VID Sandnes
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Sandnes
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
9 760 NOK
Vår
Klasserom

Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering

Samfunnsplanlegging og borgerinnvolvering

Ønsker du være med og bidra til at byer og lokalsamfunn er inkluderende, trygge og bærkraftige for alle aldersgrupper? Og ønsker du å bidra til at kommunen kan tilby rehabiliterende tjenestene og ny teknologi lokalt, som inviterer yngre og eldre til deltakelse? Da kan ett eller flere av emnene i denne videreutdanningen være noe for deg.

Hva handler studiet om?

Videreutdanningen i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering har til hensikt å integrere et helhetssyn i planer etter plan- og bygningsloven, som viktig del av det systematiske folkehelsearbeidet. Studiet sikter mot å bidra til at det i regional og kommunal planlegging skal vektlegges framtidsrettet by- og tettstedsutvikling. Det er ennå et stort potensial for tilpassing av arealbruk, bolig, transport og lokalsamfunn, med tanke på universell utforming, for blant annet barn og eldres deltakelse i samfunnet. Kunnskap om god samfunnsplanlegging, som vil være med og gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er del av studiet (jmf FNs bærekraftsmål nr 11).

Med bakgrunn i demografiske endringer skal helse- og velferdstjenestene løse stadig flere oppgaver lokalt. I tråd med siste års reformer og meldinger til Stortinget, vil utdanningen fokusere på både kommunenes og sivilsamfunnets ansvar og oppgaver i fremtiden. Å ta i bruk ny teknologi og gi re-/habiliterende tjenester i hjem og nærmiljø, er strategier som samtlige kommuner i Norge blir utfordret på. I denne utdanningen vil vi se på muligheter og utfordringer med ulike løsninger på fagfeltene samfunnsplanlegging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Hvem er studiet for?

Videreutdanningen retter seg mot fagpersoner som skal arbeide med velferd, helse og sosial innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester).

Emner

  • Samfunnsplanlegging og universell utforming
  • Hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi
For kontakt eller mer informasjon om Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

Arbeids- og yrkesmuligheter

Etter endt utdanning kan studenten bidra til prosjekt- og fagutvikling i relevante praksiser, på fagfeltene studiet omhandler. Videre kan studenten bidra i tverrfaglig samarbeid innenfor primærhelsetjenester – helse, omsorg og velferdstjenester, sosialtjenester, NAV og arbeidsliv, samt skole- og utdanningsfeltet.

Grad

Studiet er masternivå. Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og utgjør valgemner i masterprogrammet Medborgerskap og samhandling. Alle tre emnene kan likevel tas som videreutdanninger, uavhengig av masterprogrammet.

Opptakskrav/Søknad

  • Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag.
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning, 30 studiepoeng. 

Hvorfor velge VID Sandnes?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere helsefag

Vil du studere helsefag? Les mer om hvorfor Linn-Therese Konstad valgte å studere helsefag ved VID Vitenskapelige Høgskole. - Det beste med utdanningen er bredden av muligheter!

Les mer