Vis studentum.no som: Mobil

Medborgerskap og samhandling - Master

VID Sandnes
Sammendrag
Master
Sandnes
2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Kontakt VID
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Medborgerskap og samhandling - Master

Master i medborgerskap og samhandling

Master i medborgerskap og samhandling – VID Sandnes

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

Målgruppe 

Studiet retter seg mot fagpersoner innen helsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester eller pedagogisk arbeid til personer innenfor kommunal, statlig eller privat virksomhet. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferdstjenester.

"Hverdagen flyr forbi – stopper du noen ganger opp og tenker på hva du egentlig gjør? Dette studiet gir noen nye briller på egen praksis som er veldig spennende – og utfordrende på samme tid."

- Student, Master i medborgerskap og samhandling

Hva lærer du?

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Emner i studiet

 • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
 • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Samfunnsplanlegging og universell utforming
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
 • Mastergradsoppgave
For kontakt eller mer informasjon om Medborgerskap og samhandling - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

 • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag.
 • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt VID for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Sandnes?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Medborgerskap og samhandling - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Medborgerskap og samhandling - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere helsefag

Vil du studere helsefag? Les mer om hvorfor Linn-Therese Konstad valgte å studere helsefag ved VID Vitenskapelige Høgskole. - Det beste med utdanningen er bredden av muligheter!

Les mer