Vis studentum.no som: Mobil

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning

VID Sandnes
Sammendrag
Heltid/deltid
0,5 år (heltid) eller 1 år (deltid)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Sandnes
Ja

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan å analysere og behandle utfordrende atferd?

Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

Studiets formål

Formålet med videreutdanningen er å styrke tjenester for personer med utviklingshemming som har særlig utfordrende atferd der bruk av tvang kan være nødvendig. Opplæring i avanserte ferdigheter skal bidra til å identifisere tidlige signaler på utfordrende atferd, analysere og komme frem til mulige årsaksforklaringer, gjennomføre proaktive tilnærminger og i tillegg kunne takle allerede oppståtte situasjoner med utfordrende atferd på en optimal måte.

Hva lærer du?

Den metodiske tilnærmingen i videreutdanningen henter inspirasjon fra den faglige tradisjonen positive atferds- og støttetiltak, også kjent som Positive Behavior Support eller PBS. Positive atferds- og støttetiltak bygger i hovedsak på moderne atferdsanalyse og humanistiske verdier. Mål med tiltakene er å bidra til økt livskvalitet, inkludering, deltakelse og tilegnelse av sosialt verdsatte roller som fremmer medborgerskap. Tiltakene skal bygge på personens interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter og gi kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser.

Emner

  • Grunnleggende teorier, rammer og etisk refleksjon
  • Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte
  • Fagutvikling og innovasjon

Opptakskrav/Søknad

Krav om bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Deltid 2017–2018, 1. semester, vår 2018
Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 270 kr
Studieavgift: 4000 kr
Totalt per semester: 4730 kr

Deltid 2018–2019, 2. semester, høst 2018
Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd 270 kr
Studieavgift: 8000 kr
Totalt per semester: 8730 kr

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes


Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!