Vis studentum.no som: Mobil

Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning

VID Sandnes
Sammendrag
Deltid
To år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Sandnes
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Da kan vår profesjonsbaserte videreutdanning på deltid være noe for deg.

Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 i lokalt opptak).

Dette studiet tilbys også på VID Oslo.

EMNER

 • Grunnlagsforståelse
 • Faglige tilnærminger
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis

Studiet er delt inn i to studieretninger

Studentene velger studieretning ved søknad om opptak: systemisk praksis eller par- og familieterapi. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at studentenes praksis må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

Studieretning 1: Systemisk praksis

Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

Studieretning 2: Par- og familieterapi

Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

Klinisk profesjonsbasert videreutdanning

Videreutdanningen er samlingsbasert og bygger videre på bachelorgrader innenfor helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier eller tilsvarende. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

HVORFOR VELGE FAMILIETERAPI?

 • Tett oppfølging fra lærere
 • Stimulerende og tverrfaglig studiemiljø
 • Tett samarbeid med praksisfeltet
 • Lang og bred erfaring i fagfeltet
 • Sentral beliggenhet

PRAKSIS

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på fra og med andre studieår.

For kontakt eller mer informasjon om Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor barnevern, familievern, psykisk helsevern, nav, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

Fullført videreutdanning gir mulighet for innpass for de to første årene og opptak direkte på 3. studieår på master i familieterapi og systemisk praksis.

Opptakskrav/Søknad

 1. Bachelor i helse- og sosialfag. Tilsvarende utdanningsløp blir vurdert.
 2. To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor. Deltidsstillinger regnes om til heltid.
 3. Søker skal være i relevant praksis i studietiden og fylle ut vedlegget for praksis.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansevilkår.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Deltid

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 320 kr
Studieavgift: 14600 kr
Totalt per semester: 15380 kr

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer