Vis studentum.no som: Mobil

Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning

VID Sandnes
Sammendrag
Deltid
To år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Sandnes
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis er rettet mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn.

Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

Nytt fra høsten 2018: Studiet er delt inn i to studieretninger: «systemisk praksis» og «systemisk par- og familieterapi». 

Dette studiet tilbys også på VID Oslo.

EMNER

 • Grunnlagsforståelse
 • Faglige tilnærminger
 • Fordypning
 • Praksis og veiledning. Personlig og profesjonell utvikling
 • Verdier og relasjoner

TVERRFAGLIG PROFIL

Utdanningen har en tverrfaglig profil i den forstand at den henvender seg til et bredt fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med familieterapi. Utdanningen representerer en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø hvor representanter med spesifikk fagkompetanse fra ulike felter, som psykiatri, familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet, muliggjør bygging av et bredt, mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle hverandre.

KLINISK KOMPETANSE

Dette er en teoretisk/klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning (120 timer) og dokumentasjon av klinisk praksis (100 timer) sikrer vi at utdanningsforløpet også er med på å bygge opp studentenes kliniske kompetanse.

HVORFOR VELGE FAMILIETERAPI?

 • Tett oppfølging fra lærere.
 • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
 • Godt og tverrfaglig studiemiljø.
 • Sentral beliggenhet.
 • Robust, vitenskapelig høgskole.

PRAKSIS

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. Praksisen skal normalt innbefatte tre hovedparter:

 • Studenten i rolle som terapeut, hjelper, myndighetsutøver, konsulent.
 • Klienten, det vil si de som er definert til å ha problemene eller konfliktene.
 • Samarbeidspartnere - andre profesjonelle, andre offentlige ansatte og så videre.

TO STUDIESTEDER

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis tilbys på to av VIDs studiesteder: Diakonhjemmet ved VID Oslo og VID Sandnes. Disse følger samme fagplan og undervisning.

Videre studier/jobbmuligheter

Videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis kvalifiserer for familieterapeutisk arbeid innenfor familievernfeltet og andre familieterapeutiske institusjoner og for profesjonelt familiearbeid i barnevernsektoren, sosialtjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, med flere.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor. Det stilles også krav om at studenten er i aktiv og relevant praksis i studietiden.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansevilkår.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 270 kr
Studieavgift: 14270 kr
Totalt per semester: 15000 kr

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes


Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!