Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
0,5 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Oslo
Ja

Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning

Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Studenter i bachelorstudiet i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. VID vitenskapelige høgskole har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Høgskolen tilbyr derfor en 15 studiepoengsutdanning for studentveiledere.

Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet.

Arbeidsformer

Videreutdanningen følger et opplegg som består av tre samlinger, samtidig som du har student i praksis. Studiet har skriftlige og muntlige arbeidskrav ved siden av pensum. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Emner i studiet: Veiledning, metode og etikk for studentveiledere.

For kontakt eller mer informasjon om Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Minst 3-årig bachelorgrad i sosialt arbeid. Annen relevant utdanning sammen med relevant praksis vil kunne bli vurdert.

Forutsetter veiledning

Søker eller søkers arbeidssted må ha praksisstudent fra VID vitenskapelige høgskole og søker må være involvert i studentveiledning for å være kvalifisert til opptak.

Realkompetanse

I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (15 studiepoeng)

Kostnader

Deltid, 2018-2019
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 0
Totalt: Kr 780

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer