Vis studentum.no som: Mobil

Tjenesteutvikling til eldre - Master

VID Oslo
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Master, 2 år
Oppstart: Kontakt VID - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Tjenesteutvikling til eldre - Master

Master i tjenesteutvikling til eldre

Master i tjenesteutvikling til eldre – VID Oslo

Dette studiet er en tverrfaglig master innenfor helse- og omsorgsfag. Studiet retter seg mot fagfolk som vil bidra til utvikling av helse- og sosiale tjenester til eldre. Tjenesteutvikling og tverrprofesjonell samhandling er kjerneområder i studiet.

Dette lærer du

Studiet har en tverrvitenskapelig profil hvor demografiske, psykologiske, sosiologiske og kulturelle perspektiv på eldres hverdagsliv, sosial aktivitet, helse og livskvalitet inngår.

Masterstudiet gir deg forskningsbasert kunnskap og anvendelig kompetanse innen eldrefeltet. Du vil blant annet få en helhetlig forståelse av eldres posisjon i samfunnet, og kompetanse i fag- og tjenesteutvikling. I valgemne og masteroppgaven fordyper du deg i et selvvalgt område. Eldre i samfunnet, helseutfordringer, forebygging, helsefremming, rehabilitering, samhandling med familie og pårørende, velferdsteknologi, migrasjonshelse og omsorg ved livets slutt er eksempler på relevante områder.

Emner

 • Eldre i samfunnet: Status, utviklingstrekk og behov
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Eldres helseutfordringer
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Tjenesteutvikling og kvalitet
 • Demens
 • Velferdsteknologi
 • Planlegging av masteroppgaven
 • Masteroppgaven

Hvorfor velge studiet?

 • Sentralt faglig innhold og en fremtidsrettet utdanning
 • Stor valgfrihet når det gjelder spesialisering/fordypning
 • Godt studiemiljø med tett oppfølging fra lærere
 • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder
 • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, heltid og deltid

Yrkesmuligheter etter endt utdanning

Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet kvalifiserer til:

 • stillinger innenfor helse- og omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
 • stillinger innenfor undervisningsområdet for helse- og omsorgsfag

Opptakskrav/Søknad

Masterstudiet bygger på fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse i helse- og sosialfag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Heltid, 2018-2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Deltid, 2018-2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 6000
Totalt per semester: Kr 6730

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Tjenesteutvikling til eldre - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Tjenesteutvikling til eldre - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer