Vis studentum.no som: Mobil

Kristen sjelesorg - Årsstudium

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
1 år
Årsstudium
Oppstart: Kontakt VID - Oslo
Kontakt lånekassen

Kristen sjelesorg - Årsstudium

studenter på VID

Årsstudium i kristen sjelesorg - VID Oslo

Ønsker du å utvikle deg som samtalepartner i en kirkelig ramme? VID tilbyr sjelesorgstudier og sjelesorgemner på høgskolenivå. Her kan du utvikle profesjonell og fagpersonlig kompetanse i møte med sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn

VID tilbyr flere forskjellige sjelesorgsprogram. Du kan ta et årsstudium (60 stp), enkeltemner (15 stp), eller du kan ta svensk-norsk sjelesorgutdanning (20 stp) som hovedsakelig er rettet inn mot kirkelig ansatte.

De ulike studietilbudene innenfor sjelesorg

  • Årsstudiet i sjelesorg. 60 studiepoeng på bachelornivå.
  • Enkeltemner i samarbeid med Institutt for sjelesorg, Modum Bad: To emner på 15 studiepoeng hver som kan tas både på bachelor- og masternivå. Du søker opptak til hvert emne enkeltvis.
  • Emnet Innføring i kristen sjelesorg går i høstsemesteret.
  • Emnet Sjelesorg i møte med livsutfordringer går i vårsemesteret.
  • Sjelesorgsemner i samarbeid med S:t Lukas og Institutt for sjelesorg, Modum Bad: Fire emner på fem studiepoeng hver som går over fire semestre (ett emne pr. semester). Emnene er på masternivå og henger sammen, slik at du søker opptak en gang til emnene samlet.

Mål for studiene

Studiene er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse og tar sikte på å utvikle forståelse, ansvar og kompetanse i forhold til sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

Opptakskrav/Søknad

Ta kontakt med skolen for informasjon om opptakskrav. 

Kostnader

Ta kontakt med skolen for informasjon om kostnader. 

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kristen sjelesorg - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kristen sjelesorg - Årsstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer