Vis studentum.no som: Mobil

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits

VID Oslo
Sammendrag
Årsstudium
Oslo
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Har du sykepleierutdanning men ikke autorisasjon til å arbeide som sykepleier i Norge? Nå har du mulighet til å komplettere din utdanning.

Hvem kan søke?

Studiet er rettet mot sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Studentene har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om autorisasjon som sykepleier, og gjennom studiet tar studentene emner som gir grunnlag for autorisasjon.

Hvor lang tid tar studiet?

Kompletterende utdanning er en deltidsutdanning som går over 2 år og består av 4 semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng. Hele studiet samlet gir 60 studiepoeng.

Det er tatt hensyn til at nasjonale fag, legemiddelhåndtering og praktisk testing er inkludert i emneplanene.

Mål for studiet

Etter at du har fullført studiet kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

Emner

  • Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis, inklusiv 8 ukers praksisstudier.
  • Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, inklusiv 7 ukers praksisstudier.
  • Legemiddelregning
  • Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring.
  • Praktiske ferdigheter i sykepleie.
  • Sykepleie til mennesker i hjemmebasert kommunehelsetjeneste, inklusiv 8 ukers praksisstudier.
For kontakt eller mer informasjon om Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet skjer på grunnlag av

  • Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
  • Dokumentasjon av avslag på autorisasjonssøknad som sykepleier fra Helsedirektoratet. Vedtaket må være datert etter 1.6.2016, med oversikt over hva som må kompletteres for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning i Norge. Det skal dokumenteres minimum 120 godkjente studiepoeng fra tidligere utdanning. Kopi legges ved søknaden.

Krav til norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning må være oppfylt.

 

Når du har fått opptak til studiet, kreves det:

  • Politiattest
  • MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet kvalifiserer deg til å søke om autorisasjon som sykepleier gjennom Helsedirektoratet. 

60 studiepoeng.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Oslo?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr rundt 50 studieprogram fordelt på studiesteder i Oslo, Stavanger, Bergen, Sandvika, Helgeland og Tromsø. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere sosialt arbeid

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Les mer