Vis studentum.no som: Mobil

Klinisk sykepleie

VID Oslo
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: 17. august 2020 - Oslo
Søknadsfrist: 15. april 2020
Ja

Klinisk sykepleie

studenter på VID

Master i klinisk sykepleie - VID Oslo

VID planlegger oppstart av Master i klinisk sykepleie med 6 ulike studieretninger fra høsten 2020. Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir studenten muligheter for å tilegne seg avansert kunnskap og analytisk vurderingskompetanse, og til å utøve faget med bakgrunn i bred innsikt i en av seks sykepleiefaglige studieretninger. Studiet vil fremme fagetisk kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

Sykepleie er et klinisk rettet fag som utøves i praktiske relasjoner til pasienter og klienter og deres pårørende. Det retter seg mot andre mennesker fra livets begynnelse til livets slutt.

Masteren følger en 1+1 modell hvor del 1 er en fagspesifikk videreutdanning med praksisstudier, og del 2 er en felles masterpåbygging for alle studieretningene.

Dette studiet tilbys også på VID Bergen.

Første del av programmet

Første del av programmet omfatter 6 valgfrie studieretninger som er organisert som videreutdanninger, deltid og/eller heltid. De seks valgfrie studieretningene er som følger:

NB! Studieplanen for masterprogrammet er under godkjenning.

 • Akuttmedisinsk sykepleie (Bergen)
 • Gerontologisk sykepleie (Bergen)
 • Helsesykepleie (Oslo)
 • Kreftsykepleie (Bergen og Oslo)
 • Nefrologisk sykepleie (Oslo)
 • Palliativ sykepleie (Bergen)

Andre del av programmet

Andre del av programmet består av emner som leder frem til en mastergrad, og inkluderer en 30 studiepoengs masteroppgave.

Man kan søke opptak til

 • videreutdanning (60 stp)
 • videreutdanning og masterdel (120 stp)
 • masterdel (60 stp - forutsetter bestått videreutdanning)

Det stilles krav om 15 studiepoeng i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for søkere til studiets 2. del (masterdel).

Dette kan tas som nettbasert studium parallelt med påbyggingsdelens første emne: «Profesjon, deltakelse og kontekst». Det betales ikke ekstra studieavgift for dette.

For kontakt eller mer informasjon om Klinisk sykepleie , vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Krav for opptak til masterstudiet, 120 studiepoeng:

 • Bachelor i sykepleie fra høgskole eller universitet
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det stilles også krav om 1-2 års yrkespraksis, avhengig av studieretning

Krav for opptak til masterstudiets 2. del, 60 studiepoeng:

 • Avlagt videreutdanning innen en av de seks studieretningene, og 15 studiepoeng i vitenskapsteori.

Studiefakta, Tittel m.m

Masterutdanning (120 studiepoeng). 

Studiet vil være samlingsbasert (ukesamlinger).

Kostnader

Ta kontakt med skolen for informasjon om kostnader. 

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Klinisk sykepleie .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Klinisk sykepleie :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer