Demens og psykiske lidelser hos eldre

VID Oslo
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Ikke støttet av lånekassen

Demens og psykiske lidelser hos eldre

kvinnelig helsepersonell samarbeider med eldre par

Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre

Målgruppe

Videreutdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med eldre innen demensomsorg og/eller med psykiske lidelser i ulike deler av tjenesten. 

Det er ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske lidelser hos eldre. Utdanningsprogrammet vil bygge på kvalifikasjoner studentene har tilegnet seg gjennom en bachelorgrad innenfor profesjonsfagene.

Utdanningens innhold

Videreutdanningen setter fokus på prinsipper, metoder, rammer og tjenestetilbud i utredning, omsorg, pleie og behandling av eldre personer med demens og psykiske lidelser i institusjon og hjem. Personsentrert omsorg og miljøbehandling inkludert medvirkning og samhandling med bruker, pårørende og frivillige, utgjør en sentral del av studiet.

Du vil videre få undervisning i bruk og vurdering av ulike kartleggingsverktøy, slik som f.eks. på atferdsforstyrrelser og funksjonsendringer. Juridiske rammer, etisk refleksjon og moralske handlingsvalg i utfordrende, kliniske situasjoner, vil også ha fokus i utdanningen.

Emner

  • Eldre med demens og psykiske lidelser
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser

 
Organisering av studiet

Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre er et samlingsbasert deltidsstudium. Samlingene blir en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital undervisning.

Studiet har en praksisnær tilnærming som bygger på studentenes erfaringer fra eget arbeid i demensomsorg og alderspsykiatri. Det vil være tre samlinger á tre dager per semester. Innholdet veksler mellom lærerstyrt undervisning/forelesninger og arbeid i lærerstyrte studiegrupper. I studiegruppene vil studentene gis mulighet til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter og knytte dette til relevante praksiserfaringer.

For kontakt eller mer informasjon om Demens og psykiske lidelser hos eldre, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

Ved godkjent videreutdanning av 30 studiepoeng, kan kandidater søke innpass ved ett av VIDs masterprogram, fortrinnsvis Master i helsefremmende tjenester til eldre.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag.
  • Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

 

Det er ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske lidelser hos eldre

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre (30 stp).

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Hvorfor velge VID Oslo?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Demens og psykiske lidelser hos eldre.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr rundt 50 studieprogram fordelt på studiesteder i Oslo, Stavanger, Bergen, Sandvika, Helgeland og Tromsø. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Demens og psykiske lidelser hos eldre:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere sosialt arbeid

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Les mer