Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Pedagogikk og bærekraft

VID Bergen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
13 040 NOK
august 2022
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Pedagogikk og bærekraft

Årsstudium i pedagogikk og bærekraft

Studiet i pedagogikk og bærekraft har fokus på endringer i samfunnet, og gir innsikt i omfattende politiske, sosiale og kulturelle endringer som påvirker pedagogisk tenkning og praksis.

Formål med studiet

Formålet med studiet er å drøfte, forstå og fortolke komplekse utfordringer i vår samtid som klimakrise, digitalisering, mangfold og demokratiske institusjoner under press. I tillegg ruste studentene til å ivareta seg selv som profesjonelle pedagoger og kunne fremme bærekraftige og pedagogiske verdier i møte med barn, unge og samfunnet forøvrig.

Studiet har en faglig orientering mot verdispørsmål , menneskeverd og marginalisering. Slik utforsker vi ulike former for sosial bærekraft.

Hva lærer du?

Studiet gir en bred innføring i pedagogikk som fag og vitenskap. Du får kunnskap om pedagogikkens historie, oppgave og muligheter. Vi gjennomfører og arbeider med ulike pedagogiske tenkemåter og opplegg, og reflektere over pedagogiske situasjoner i utdanning og arbeidsliv.

Studieopphold

Vi ønsker å legge til rette for ekskursjoner /studieopphold som del av studiet.

Studiets oppbygning

Studiet setter søkelys på demokrati, menneskeverd og marginalisering i pedagogisk sammenheng i utdanning og samfunn. Med utgagnspunkt i pedagogiske grunnlagsspørsmål forsøker vi å forstå og fortolke komplekse utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

Emner

  • Innføring i pedagogikk
  • Pedagogikk og vitenskap
  • Pedagogikk og estetikk
  • Pedagogikk og etikk
  • Pedagogikk og etikk
  • Valgemne 10 studiepoeng

Undervisningen er samlingsbasert i kombinasjon med noe digital undervisning.

For kontakt eller mer informasjon om Pedagogikk og bærekraft, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Muligheter for videre studier

Med årsstudiet kan man gå videre til bachelorstudiet iSosial bærekraftved VID, eller man kan søke om å benytte det som innpass i andre bachelorstudier.

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak på dette studiet må du ha generell studiekompetanse. 

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng. 

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Pedagogikk og bærekraft.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Pedagogikk og bærekraft:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer