Vis studentum.no som: Mobil

Klinisk sykepleie - Master

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
Bergen
2 år (samlingsbasert)
Master, 2 år
Oppstart: Kontakt VID - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Klinisk sykepleie - Master

studenter på VID

Master i klinisk sykepleie – VID Bergen

Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir studenten muligheter for å tilegne seg avansert kunnskap og vurderingskompetanse til å utøve faget med bakgrunn i bred innsikt i en av seks sykepleiefaglige studieretninger. Studiet vil fremme fagetisk kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

Masteren følger en 1+1 modell hvor del 1 er en fagspesifikk videreutdanning med praksisstudier, og del 2 er en felles masterpåbygging for alle studieretningene. Studiet er samlingsbasert, med ukesamlinger. Hele masterløpet gir 120 stp.

Master i klinisk sykepleie del 1

Master i klinisk sykepleie del 1 gir 60 stp og består av en valgt studieretning for masteren. Det tilbys i utgangpunktet 5 studieplasser pr studieretning.

Studieretninger:

 • Akuttmedisinsk sykepleie (Bergen)
 • Gerontologisk sykepleie (Bergen)
 • Helsesykepleie (Oslo)
 • Kreftsykepleie (Bergen og Oslo)
 • Nefrologisk sykepleie (Oslo)
 • Palliativ sykepleie (Bergen)

Master i klinisk sykepleie del 2

Master i klinisk sykepleie del 2 gir 60 stp og består av emner som leder frem til mastergrad og inkluderer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Del 2 inneholder også et valgemne og studentene velger selv et emne blant flere mulige. Disse går på ulike tidspunkt, men må gjennomføres i løpet av studiet som går på deltid over 2 år.

Det er mulig å søke direkte på del 2 av masterprogrammet forutsatt at søker har bestått en videreutdanning innenfor klinisk sykepleie. Det stilles krav om 15 studiepoeng i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk.

Det kan søkes opptak til hele masterutdanningen (120 stp) eller masterpåbygget (60stp).

For kontakt eller mer informasjon om Klinisk sykepleie - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Krav for opptak til masterstudiet, 120 studiepoeng:

 • Bachelor i sykepleie fra høgskole eller universitet
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det stilles også krav om 1-2 års yrkespraksis, avhengig av studieretning

Krav for opptak til masterstudiets 2. del/påbyggingsdel, 60 studiepoeng:

 • Avlagt videreutdanning innenfor en av de seks studieretningene, og 15 stp i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk.

  Det stilles krav om 15 studiepoeng i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for søkere til studiets 2. del (påbyggingsdel).

Emnet kan tas ved VID eller annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året det søkes opptak til studiets 2. del (påbyggingsdel).

For informasjon om når emnet tilbys, ta kontakt med VID.

Studiefakta, Tittel m.m

Masterutdanning, 120 studiepoeng.

Studiet vil være samlingsbasert (ukesamlinger).

Kostnader

Priser masterpåbygging (60 stp) 3 og 4 studieår 2021-2022

 • Semesteravgift: NOK 600 
 • Kopiavgift / studentråd: NOK 320 
 • Studieavgift: NOK 8600
 • Totalt per semester: NOK 9520

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Klinisk sykepleie - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Klinisk sykepleie - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer