Vis studentum.no som: Mobil

Avansert klinisk allmennsykepleie

VID Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 01.12.2022
Klasserom

Avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er utviklet for å møte fremtidens behov og utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Studiet gir deg en større breddekompetanse i møte med pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger.

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Deltidstudiet i AKS gir deg spesialkompetanse i å:

 • gjennomføre vurderinger av akutte-, kroniske og sammensette pasientsituasjoner
 • ta beslutninger og sette i verk forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
 • bidra til helhetlige pasientforløp trygge tjenester og brukerinvolvering
 • bidra til innovasjon og forbedringsarbeid for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • veilede og undervise kollegaer, pasienter og pårørende

 
Hva blir du kvalifisert til?

Du blir spesialist i allmennsykepleie, og vil ved oppnådd grad kunne søke om offentlig spesialistgodkjenning som AKS-sykepleier.

Hvordan er undervisningen?

Deltidsstudiet går over tre år. Det er tre ukesamlinger i hvert semester med undervisning, ferdighetstrening og simuleringsøvelser. I løpet av studiet vil du gjennomføre to praksisperioder på 6 uker hver. I tillegg vil du ha to temabaserte hospiteringsuker. Det legges opp til gruppebaserte aktiviteter mellom samlingsukene.

For kontakt eller mer informasjon om Avansert klinisk allmennsykepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i rivende utvikling. Mange kommuner oppretter nye stillinger for å møte endrede behov, der AKS-sykepleieren spiller en sentral rolle. AKS-sykepleieren vil fylle viktige funksjoner med tanke på

 • Kliniske sykepleierstillinger
 • Teamlederstillinger
 • Fagutviklingsstillinger
 • Kompetansehevingsstillinger

Opptakskrav/Søknad

 • Bachelorgrad i sykepleie med karaktersnitt på C eller bedre, eller tilsvarande utdanning.
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • To års klinisk praksis i minimum 75 % stilling etter grunnutdanning, i løpet av de siste seks årene.
 • Ny politiattest.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie.

Emner i utdanningen: 

 • Emne 1 - Introduksjon til allmennsjukepleie og klinisk vurdering av pasientar
 • Emne 2- Patofysiologi ved akutt og kronisk sjukdom
 • Emne 3 - Patofysiologi, medisinsk behandling og farmakologi ved kompleks akutt og kronisk sjukdom
 • Emne 4 - Sjukepeierfagleg observasjon, vurdering og behandling av akutte helsetilstandar
 • Emne 5 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
 • Emne 6 - Valfrie emne
 • Emne 7 - Sjukepleierfagleg observasjon, vurdering og behandling av pasientar med kronisk sjukdom/ helsetilstandar med eit samansatt og komplekst sjukdomsbilde
 • Emne 8 - Fagleg leiing og koordinering av tenestetilbod i helse- og omsorgstenester. Helsepolitikk
 • Emne 9 - Fagutvikling, tjenesteutvikling, innovasjon og prosjektarbeid
 • Emne 10 - Masteroppgove

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Hvorfor velge VID Bergen?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert klinisk allmennsykepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

VID er spesialister på utdanning av mennesker til omsorgsyrker. Blir du en student hos oss vil du bli en del av et tett og sosialt læringsmiljø, med engasjerte og erfarne lærere. Studiemiljøet ved VID Bergen er faktisk kjent som et av Norges beste!

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

Samlet har VID Bergen cirka 500 sykepleierstudenter på bachelornivå og 350 studenter ved sine videreutdanninger. Vi utdanner studenter innen helseomsorg, blant annet sykepleiere sosionomer, og vernepleiere. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

VID bergen har 11 ulike studietilbud. Er du interessert i å studere helsefag i Bergen? Se listen over utdanninger lenger nede på denne siden. 

Campusutvikling

Frem til sommeren 2020 hadde VID syv studiesteder i fem forskjellige byer. Etter samlokaliseringen i Bergen fra januar 2022 er tallet nå nede i fem. Og høsten 2022 vil VID samlokalisere også i Rogaland, hvor VID Stavanger og VID Sandnes samlokaliserer i Stavanger. Da vil VID ha fire studiesteder fra 2022. Ett studiested i hver by: Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Tegning av uteområde på ny Campus i Bergen.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Avansert klinisk allmennsykepleie:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!