Vis studentum.no som: Mobil

Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen

VID vitenskapelige høgskole
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Tromsø
3 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
18 000 NOK
Vår
Klasserom

Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen

Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen

Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen er et etter- og videreutdanningsstudium som består av tre emner à 10 studiepoeng. Selv om emnene med fordel kan tas som et sammenhengende studium, står det enkelte emne på egne ben og kan tas enkeltvis.

Bakgrunnen for studiet

Stortinget har nedsatt en sannhets- og forsoningskommisjon (2018-2022) for å granske fornorsking og urett begått mot samer og kvener/norskfinner. Prosessen har bakgrunn i krav fremmet fra samisk og kvensk/norskfinsk hold, med støtte fra Den norske kirke. Skogfinnene er senere innfortolket i mandatet.

Kirkens historiske rolle omfattes av granskingen, og prosessen aktualiserer kritiske og konstruktive spørsmål om kirkens teologi og praksis i et samfunnsperspektiv. Studiet gir kunnskaper og teoretiske verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt. Transformative perspektiver vektlegges med utgangspunkt i urfolk og nasjonale minoriteters individuelle og kollektive rettigheter.

Tematikken er ikke unik for Norge og gjenfinnes i ulike deler av verden. Komparative perspektiver er derfor vektlagt i studiet, med Sør-Afrika og Canada som hovedreferanser. Aktuelle prosesser og debatter belyses tverrfaglig ut fra internasjonal og hjemlig forskning innenfor feltene historie, overgangsrettferdighet (transitional justice), gjenopprettende rettferdighet (restorative justice), urfolksforskning og teologi. Det rettes særlig søkelys mot hvordan begrepet ‘forsoning’ anvendes på sosiale og politiske prosesser i slike sammenhenger. Studiet gir hjelp til å gjennomtenke egen yrkesutøvelse og kirkens ansvar og muligheter for styrket praksis, forankret i teologiske, diakonale og etiske perspektiver.

Studiet gir relevant kompetanse for kirkelig ansatte, studenter som sikter mot arbeid i kirken, og ansatte i andre samfunnssektorer som er berørt av og engasjert i tematikken. Emnene kan søkes innpasset som valgemne i profesjons- og masterutdanningen i teologi ved VID og kan være relevante som valgemner i ulike masterutdanninger ved andre institusjoner, f.eks. knyttet til lærerutdanning og samfunnsvitenskap.

Hovedtemaer

  • Fornorskningen som politikk, ideologi, prosess og erfaring.
  • Sannhetskommisjoner globalt og i Norge.
  • Forsoning som sosial prosess, politisk begrep og kristen samfunnsteologi.
  • Oppdaterte tverrfaglige perspektiver fra internasjonal og hjemlig forskning.
  • Kritisk etisk refleksjon om egen yrkesutøvelse og kirkens (evt. egen institusjons) rolle.

Emner

  • Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet.
  • Sannhetskommisjoner, forsoning og helbredelse av minner.
  • Forsoning som samfunnsteologi og kirkelig praksis.
For kontakt eller mer informasjon om Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang, fra f.eks. historie, teologi, religionsvitenskap, pedagogikk/lærerutdanning, sosial-/samfunnsvitenskap, helsefag eller liknende.

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning i Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen. 

3 emner à 10 studiepoeng. 

Hvorfor velge VID vitenskapelige høgskole?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID vitenskapelige høgskole

studenter på VID

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Se utdanningstilbudene våre i: 

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger

 

Hva betyr VID?

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Utdanninger av kvalitet

VID jobber systematisk for å forbedre kvaliteten på utdanningen vi tilbyr. Dette omfatter alt fra markedsføring av studier til avsluttet utdanning og inkludering av alumni. Formålet er å gjøre utdanningen så god som mulig for studentene. Studentevalueringer inngår i denne ordningen.

Campusutvikling

Frem til sommeren 2020 hadde VID syv studiesteder i fem forskjellige byer. Etter samlokaliseringen i Bergen fra januar 2022 er tallet nå nede i fem. Og høsten 2022 vil VID samlokalisere også i Rogaland, hvor VID Stavanger og VID Sandnes samlokaliserer i Stavanger. Da vil VID ha fire studiesteder fra 2022. Ett studiested i hver by: Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Vis alle utdanninger fra VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

Diakonveien 12
0370 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!