Vis studentum.no som: Mobil

Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv

VID vitenskapelige høgskole
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år
Heltid
Ja

Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv

Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesøsterfaget.

Helsesøsters arbeidsområde i kommunehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til helsestasjon - og skolehelsetjenesten. Helsestasjonstilbudet når fram til nesten alle barn de første leveårene uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon og medvirker til utjevning av sosial ulikhet i helse. En velfungerende skolehelsetjeneste er viktig for at det øvrige kommunale hjelpeapparatet skal kunne fungere tilfredsstillende. Samfunnsutviklingen medvirker til at flere barn og unge får psykosomatiske, psykologiske og atferdsmessige forstyrrelser. Barselkvinner sendes tidligere hjem fra sykehuset, og flyktningeproblematikken er omfattende. Helsesøstertjenesten favner vidt, og skal håndtere komplekse problemområder. Dette stiller store krav til den fremtidige helsesøsters kompetanse.

Praksisplasser tildeles av skolen i norske kommuner. Studentene kan ikke loves praksisplass nær hjemstedet, men dette er noe som tilstrebes. Studenter må regne med opp mot en times reisevei til og fra praksisstedet. Det er ikke mulig å søke om tilrettelagte praksisplasser.

For kontakt eller mer informasjon om Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

  • Bachelorgrad i sykepleie (180 studiepoeng ) av minimum tre års omfang, samt norsk autorisasjon som sykepleier
  • Karaktersnitt på minimum C (2,7) fra utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget.
  • Minst ett års fulltidsarbeid med direkte utøvelse av klinisk sykepleie.

20 % av studentmassen er forbeholdt sykepleiere i helsesøsterstillinger.

For ytterligere informasjon henvises det til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID vitenskapelige høgskole

studenter på VID

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høyskolen Diakonova i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

Høgskolen har cirka 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Vis alle utdanninger fra VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

Diakonveien 12
0370 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer