Vis studentum.no som: Mobil

Master i verdibasert ledelse, heltid

VID vitenskapelige høgskole
Sammendrag
Heltid
Oslo
4 semestre
Master, 2 år
Ja

Master i verdibasert ledelse, heltid

Forskningsbasert kunnskap

Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen.

Praktiske verktøy og virkemidler

De sider ved studiet som bidrar til å forstå det organisatoriske felt der ledelse utøves, skal også bidra til kritisk refleksjons- og handlingskompetanse med hensyn til å anvende praktiske verktøy og virkemidler i ledersituasjonen.

Hva lærer du?

Mastergraden er et generelt kompetansegivende lederstudium. Studiet har en bevisst faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Disse verdiene kan prege arbeidsfellesskapet gjennom å tolke virksomhetens formål, danne grunnlag for et gjensidig forpliktende fellesskap og danne standarder for beslutninger som tas og det arbeid som utføres.

Organisering av studiet

Det er to valgfrie studieløp med egne studieplaner

De to første studieårene vil være felles for både 120 og 90 studiepoeng masterløpene, og det er først etter 2. studieår man velger om man tar 90 studiepoeng eller 120 studiepoeng.

 • Master i verdibasert ledelse - studieløp 120 studiepoeng (heltid/deltid). Normert gjennomføringstid på deltid er 4 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng per år.
 • Executive master i verdibasert ledelse - studieløp 90 studiepoeng (heltid/deltid): Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året.

Deltidsstudenter har to ukesamlinger per semester og heltidsstudenter har fire ukessamlinger per semester.

Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot de som allerede er ledere eller personer som ønsker å utvikle lederkompetanse innenfor:

 • Helse-, omsorgs og velferdstjenesten.
 • Diakonale institusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Kirke, menigheter og trossamfunn.
 • Bistandsorganisasjoner og NGOer.
 • Øvrige deler av offentlig eller privat sektor.

Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

Emner

 • Organisering, ledelse og endring i offentlig sektor
 • Organisering, ledelse og endring i ideell sektor
 • Styring, jus og økonomi
 • Personalledelse og konflikthåndtering
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Verdibevisst ledelse i offentlig sektor
 • Verdibevisst ledelse i ideell sektor
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Prosjektledelse
 • Relasjonell ledelse og coaching, del I
 • Social innovation
 • Relasjonell ledelse og coaching, del II
 • Etisk refleksjonsveiledning
 • Masteroppgave
For kontakt eller mer informasjon om Master i verdibasert ledelse, heltid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det kan søkes opptak til studiet på basis av ulike fullførte utdanningsløp: Bachelorgrad , Cand. mag. grad, annen grad eller utdanningsløp av 3 års varighet eller mer. Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves det minimum 2 års relevant yrkeserfaring i hel stilling.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse .

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i verdibasert ledelse, heltid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID vitenskapelige høgskole

studenter på VID

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høyskolen Diakonova i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

Høgskolen har cirka 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Vis alle utdanninger fra VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

Diakonveien 12
0370 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i verdibasert ledelse, heltid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer