Vis studentum.no som: Mobil

Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid

VID vitenskapelige høgskole
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år
Heltid
Ja

Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid

Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer tilsier at det er behov for nytenkning i utformingen av helse- og omsorgstjenester til denne gruppen hvor samhandling med ulike aktører står sentralt.

Master i tjenesteutvikling til eldre har en tverrfaglig profil med fokus på utvikling av gode og relevante helse- og omsorgstilbud i samhandling med brukere, pårørende og frivillige. Gjennom studiet har studentene mulighet til å tilegne seg avansert kunnskap og ferdigheter i samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer også fagetisk refleksjons- og handlingskompetanse.

Hvorfor velge studiet?

  • Fremtidsrettet og meningsfull utdanning
  • Godt fag- og studiemiljø
  • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder

Videre studiemuligheter

Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. Les mer om VIDs ph.d.-studier.

Yrkesmuligheter etter endt utdanning

Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet kvalifiserer til:

  • stillinger innenfor helse- og omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
  • stillinger innenfor undervisningsområdet for helse- og omsorgsfag
For kontakt eller mer informasjon om Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: Helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng ) eller tilsvarende internasjonal utdanning. Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering. Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse . Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID vitenskapelige høgskole

studenter på VID

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høyskolen Diakonova i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

Høgskolen har cirka 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Vis alle utdanninger fra VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

Diakonveien 12
0370 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer