Vis studentum.no som: Mobil

Master i interkulturelt arbeid

VID vitenskapelige høgskole
Sammendrag
Heltid
Stavanger
3 semestre
Master, 2 år
Ja

Master i interkulturelt arbeid

Nettbasert deltidsstudium.Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold.

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid.Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer.

Globaliseringsprosesser er et faglig kjerneområde. Det handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag og som blant annet fører til økt migrasjon.

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med særlig relevans for ansatte i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole, stat/kommune og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn

Studiet er et nettstudium og vil derfor være aktuelt uansett hvor man bor i landet.

For kontakt eller mer informasjon om Master i interkulturelt arbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad , cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod.

Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for profesjonen som danner grunnlag for opptak til graden. Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. Opptaksansvarlige vil ved søknad avgjøre hva som regnes som relevant erfaring og hva som er tilstrekkelig omfang.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i interkulturelt arbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID vitenskapelige høgskole

studenter på VID

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høyskolen Diakonova i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

Høgskolen har cirka 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Vis alle utdanninger fra VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

Diakonveien 12
0370 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i interkulturelt arbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer