Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
3 år
Ja
Heltid
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Bachelor
Alta, Narvik

Satelitteknologi, ingeniør

Satelitteknologi - bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag – Satelitteknologi

Bachelor i Satelitteknologi er unikt innen sitt felt i Norge, og åpner for en spennende karriere! Studiet er fremtidsrettet innenfor fagfelt som samfunnet har blitt avhengig av og der Norge har en sterk posisjon. Det handler om jordobservasjon, som for eksempel overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser, romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting.

Studiet gir mange muligheter både innenfor nasjonale forskningsvirksomheter og bedrifter og åpne for muligheter internasjonalt for den som ønsker seg utenlands.

Hva lærer jeg?

Etter de grunnleggende fagene i det første året vil utdanningen omhandle blant annet: 

 • generell romteknologi med banemekanikk
 • analog og digital elektronikk
 • generell programmering og programmering av elektronikk
 • instrumentering for satellitter og ekstreme forhold
 • raketter og ballonger
 • kommunikasjonsteknologi
 • bølgeutbredelse
 • antenner
 • signalbehandling
 • håndtering av satellittdata
 • databaser
 • bildebehandling
 • fysikk for jordovervåking.

På slutten utvides perspektivene i faget Romfysikk og Astronomi der Skibotn feltstasjon brukes for lab-virksomhet. I studiet inngår også raketteknologi. Under en feltuke ved Andøya Space Center vil en nyttelast settes sammen, integreres i en rakett og siden skytes og telemetridata samles inn og analyseres.

Problemstillingene innenfor satellitteknologi er beslektet med teknologi for droner (UAV) og flere prosjekter vedrørende droner er knyttet til utdanningen. Studenter fra UiT har gjennom årene deltatt i nasjonale satellittprosjekter der to cube-satellitter (Ncube og HinCube) har blitt utviklet og skutt opp. Studenter fra UiT har også deltatt i europeiske student-prosjekt innenfor ESA (European Space Agency), hvor også utenlandske universiteter har deltatt. Videre har et prosjekt (ESPRIT) foregått i samarbeid med et amerikansk universitet i hvilket en rakettnyttelast ble utviklet i samarbeid med NASA.

Jobbmuligheter som utdannet ingeniør i satelitteknologi

Eksempler på hvor man kan jobbe er Forsvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Norut, Norsk Polar Institutt, Meteorologisk Institutt, Nansen International Enviromental and Remote Sensing Centre. Alle Kongsbergs divisjoner, som Kongsberg Norspace, - Seatex, - Satellite Services, - Space and Surveillance og Spacetec. 

Dessuten store virksomheter som Telenor Satellite Broadcasting, EMC Satcom Technologies, NAMMO og Andøya Space Centre. Bedrifter og institusjoner i Nord-Norge og på Svalbard er i stor grad bemannet av våre tidligere studenter. Mange av de nevnte virksomhetene samarbeider med ESA. Av myndigheter som er avhengig av satellittdata kan nevnes Nærings og fiskeridepartementet og Kystverket.

Utdanningen åpner også mange muligheter for arbeid utenfor romteknologi-segmentet i mange teknologibaserte bedrifter der kompetanse innenfor ovennevnte felt teller, eksempelvis innen elektronikk, kommunikasjon, programmering eller signalbehandling. Mye av teknologien har store fellestrekk med det som benyttes i andre ekstreme miljø, som for eksempel i arktiske strøk og under vann, så studenter som er interessert i teknologiutvikling i denne retningen vil også finne studiet relevant.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter fullført bachelorutdanning er en videreføring til Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Satelitteknologi ved UiT i Narvik naturlig dersom du ønsker å gjøre deg særdeles attraktiv for nasjonal eller internasjonal romindustri. Masterstudiet har en stor andel problembasert læring i prosjekter, knyttet opp mot den forskning som foregår ved UiT. Flere prosjektoppgaver har gitt resultater som har vært publisert i vitenskapelige tidsskrift og på internasjonale konferanser, og studenter har fått delta på slike konferanser og presentert sine resultater for et internasjonalt publikum. Masterstudiet i satellitteknologi er et godt utgangspunkt for en videre forskerutdanning (doktorgrad) innen fagfeltet.

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, hvor flere tidligere studenter fra UiT har oppholdt seg i perioder. Campus hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + HING eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Kontakt UiT for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i ingeniørfag – Satelitteknologi (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Satelitteknologi, ingeniør.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Universitetet i Tromsø (UiT) sin avdeling i Narvik, den tidligere Høgskolen i Narvik, består i hovedsak av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultetet har som mål å være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor i nordområdene, og tilbyr fremragende og profesjonsrettet utdanning på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Utdanningene tilbys innen følgende fagområder:

 • Industriell teknologi
 • Bygg, energi og materialteknologi
 • Ingeniørvitenskap og sikkerhet
 • Datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
 • Elektroteknologi

Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi er langt fremme hva gjelder utvikling av nye undervisningsmetoder og pedagogikk, og alle ingeniørutdanningene tilbys som nettstudier i tillegg til vanlig undervisning. Dette bidrar til høy kvalitet både på undervisningen og kandidatene som uteksamineres herfra.

Forskningsbaserte utdanninger

Utdanningene ved IVT-fakultetet er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Flere veier mot ingeniørutdanning ved UiT

IVT-fakultetet ved Universitetet i Tromsø tilbyr ingeniørutdanning både som 3-semesterordning, via Y-veien og som nettbaserte studier.

Y-veien

Dersom du har bestått yrkesfaglig utdanningsprogram, fagbrev/svennebrev og minimum 12 måneders relevant praksis, kan du velge å søke opptak til ingeniørutdanningene på IVT-fakultetet via Y-veien.

3-semesterordning

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1, kan du søke opptak via 3-semesterordningen. Ordningen innebærer at du tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger du 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som du følger de andre fagene i henhold til timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1. studieår være to helgesamlinger per semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

Nettbaserte studier

Som nettstudent ved IVT-fakultetet følger du emner og studieplan som om du var en campusstudent. Forskjellen er at du stort sett ikke er til stede på campus annet enn i forbindelse med samlinger. Øvinger og innleveringer skjer elektronisk, og avsluttende eksamener avholdes i Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontaktinformasjon til UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Lodve Langes gate 2
8514 Narvik

Tlf: 77 64 40 00
uit.no


Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Satelitteknologi, ingeniør:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Intervju med Ralf - Satellittekn...

Ralf William Nummelin (27) startet på masterprogrammet i Satelitteknologi, men har nå en pause i studiet for å jobbe som ingeniør. Her kan du lese om hans erfaringer fra teknologiutdanningen.

Les mer