Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
3 år
Ja
Heltid/deltid
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Bachelor
Narvik, Nettstudier

Bygg, ingeniør (nettbasert)

Bachelor i bygg som nettbasert studium

Bachelor i ingeniørfag – Bygg (nettbasert)

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du å utdanne deg til byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tunneler og broer, vann, avløp og all den infrastruktur som trenges for at samfunnet skal fungere. Som byggingeniør blir du i stand til å løse generelle arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsektoren.

Emner i studiet

Studieprogrammet Bygg består av fire studieretninger:

  • konstruksjon og husbygging
  • anlegg og produksjon
  • samfunnsteknikk
  • bergverksdrift og mineralteknologi

Bachelor i Bygg har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen byggingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Delvis nettbasert

Studiet tilbys delvis nettbasert, det vil si at man kan følge undervisninga via nett (It's learning), men at man i tillegg må delta på to til tre obligatoriske ukessamlinger i Narvik per semester for å utføre labøvelser.

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuelt eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Jobbmuligheter som utdannet byggingeniør

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til opptak på Master i Integrert Bygningsteknologi ved Campus Narvik eller annen master i teknologi ved andre høgskoler/universitet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Kontakt UiT for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i ingeniørfag – Bygg (180 studiepoeng). 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bygg, ingeniør (nettbasert).

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Universitetet i Tromsø (UiT) sin avdeling i Narvik, den tidligere Høgskolen i Narvik, består i hovedsak av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultetet har som mål å være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor i nordområdene, og tilbyr fremragende og profesjonsrettet utdanning på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Utdanningene tilbys innen følgende fagområder:

  • Industriell teknologi
  • Bygg, energi og materialteknologi
  • Ingeniørvitenskap og sikkerhet
  • Datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
  • Elektroteknologi

Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi er langt fremme hva gjelder utvikling av nye undervisningsmetoder og pedagogikk, og alle ingeniørutdanningene tilbys som nettstudier i tillegg til vanlig undervisning. Dette bidrar til høy kvalitet både på undervisningen og kandidatene som uteksamineres herfra.

Forskningsbaserte utdanninger

Utdanningene ved IVT-fakultetet er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Flere veier mot ingeniørutdanning ved UiT

IVT-fakultetet ved Universitetet i Tromsø tilbyr ingeniørutdanning både som 3-semesterordning, via Y-veien og som nettbaserte studier.

Y-veien

Dersom du har bestått yrkesfaglig utdanningsprogram, fagbrev/svennebrev og minimum 12 måneders relevant praksis, kan du velge å søke opptak til ingeniørutdanningene på IVT-fakultetet via Y-veien.

3-semesterordning

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1, kan du søke opptak via 3-semesterordningen. Ordningen innebærer at du tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger du 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som du følger de andre fagene i henhold til timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1. studieår være to helgesamlinger per semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

Nettbaserte studier

Som nettstudent ved IVT-fakultetet følger du emner og studieplan som om du var en campusstudent. Forskjellen er at du stort sett ikke er til stede på campus annet enn i forbindelse med samlinger. Øvinger og innleveringer skjer elektronisk, og avsluttende eksamener avholdes i Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontaktinformasjon til UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Lodve Langes gate 2
8514 Narvik

Tlf: 77 64 40 00
uit.no

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bygg, ingeniør (nettbasert):

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Intervju med Victoria - Bygnings...

Victoria Windstad (26) studerte Byggingeniør ved UiT (tidl. Høgskolen i Narvik). Her kan du lese om hennes erfaringer fra ingeniørutdanningen.

Les mer