Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Bachelor
3 år
Ja
Oppstart: Høst - Tromsø

Automasjon, ingeniør

Automasjon - bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag – Automasjon

Kunne du tenke deg å lage smarte maskiner som gjør jobben helt av seg selv? Liker du elektronikk og data? Automasjonsingeniørens viktigste oppgave er å automatisere arbeidsoppgaver slik at disse kan utføres raskere, sikrere, billigere og mer nøyaktig enn det vi selv er i stand til. 

Automasjonsstudiet er et veldig spennende, og ikke minst morsomt studium, der du lærer å designe, konstruere, programmere og drifte automatiske systemer og anlegg. 

Emner i automasjonsstudiet

Den første delen av studiet omfatter grunnlagsemner i matematikk, programmering, fysikk, statistikk og elektroteknikk. I tillegg får du en innføring i informasjonsteknologi samt prosjektarbeid. Videre inneholder studiet fagområder som:

 • Måle- og instrumenteringsteknikk
 • Elektronikk
 • Mikrokontroller
 • Industrielle styresystemer
 • Datakommunikasjon
 • Driftsovervåking
 • Automatiserte systemer
 • Signalanalyse og signalbehandling
 • Reguleringsteknikk

Hvorfor studere automasjon?

Automasjon er en forutsetning for all moderne produksjon og er derfor viktig for utviklingen av samfunnet. Automasjon er et fremtidsrettet fagområde som kort fortalt handler om å utvikle systemer som styrer seg selv. Studiet inkluderer måleteknikk, elektronikk, datateknologi og kybernetikk. Du får innsikt i hemmeligheten bak automatiserte anlegg som for eksempel:

 • Byggautomasjon som alarmsystemer, adgangskontroll og styring av energiforbruk
 • Industriell automasjon som overvåking og styring av produksjon, roboter, avfallshåndtering, etc.
 • Styring av trafikklys og overvåkning av sikkerhet i tunneler.

Gjennom bruk av datateknologi og elektronikk er målet å forbedre industriprosesser der det kreves stor nøyaktighet, høy hastighet, kostnadseffektivitet og sikring av personell. Dette skjer gjennom utvikling av forbedret teknologi som også bidrar til redusert energiforbruk og minst mulig utslipp av miljøgifter.

Jobbmuligheter som utdannet ingeniør

Som ingeniør i automasjon har du en yrkesrettet utdanning som gir deg en allsidig teknologisk kompetanse med fordypning innenfor studieretningens fagområde. Du får mange spennende karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt, både i landbasert industri, offshorenæringen, rådgivningsfirma og offentlig forvaltning. Arbeidsplassene er mange og varierte. Som utdannet ingeniør finnes det også gode overgangsordninger som gir deg muligheter for å studere videre og bli sivilingeniør/ ta mastergrad.

Flere eksempler på arbeidsoppgaver kan være design av styrings- og overvåkingssystemer, programmering, utstyrsutvikling, forskning, m.m.

Videre studier/jobbmuligheter

Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig. 

Opptakskrav/Søknad

Generelt

 • Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).
 • For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen og 3-semesterordning for ingeniører.
 • Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars.
 • Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i automatiseringsteknikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen installasjon, drift og vedlikehold av styrings- og overvåkingsanlegg (automasjonsanlegg), elektriske anlegg (sterk og svakstrøm) og datanett/telekommunikasjon. Fagarbeidere (med fullført teknisk skole) innen disse arbeidsfeltene rangeres høyere enn lærlinger/hjelpearbeidere. Utdanning/kurs innen elektronikk, elektroteknikk og automasjon.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Kontakt UiT for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i ingeniørfag – automasjon (180 studiepoeng). Gir tittelen Ingeniør i automasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Automasjon, ingeniør.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Universitetet i Tromsø (UiT) sin avdeling i Narvik, den tidligere Høgskolen i Narvik, består i hovedsak av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultetet har som mål å være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor i nordområdene, og tilbyr fremragende og profesjonsrettet utdanning på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Utdanningene tilbys innen følgende fagområder:

 • Industriell teknologi
 • Bygg, energi og materialteknologi
 • Ingeniørvitenskap og sikkerhet
 • Datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
 • Elektroteknologi

Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi er langt fremme hva gjelder utvikling av nye undervisningsmetoder og pedagogikk, og alle ingeniørutdanningene tilbys som nettstudier i tillegg til vanlig undervisning. Dette bidrar til høy kvalitet både på undervisningen og kandidatene som uteksamineres herfra.

Forskningsbaserte utdanninger

Utdanningene ved IVT-fakultetet er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Flere veier mot ingeniørutdanning ved UiT

IVT-fakultetet ved Universitetet i Tromsø tilbyr ingeniørutdanning både som 3-semesterordning, via Y-veien og som nettbaserte studier.

Y-veien

Dersom du har bestått yrkesfaglig utdanningsprogram, fagbrev/svennebrev og minimum 12 måneders relevant praksis, kan du velge å søke opptak til ingeniørutdanningene på IVT-fakultetet via Y-veien.

3-semesterordning

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1, kan du søke opptak via 3-semesterordningen. Ordningen innebærer at du tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger du 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som du følger de andre fagene i henhold til timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1. studieår være to helgesamlinger per semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

Nettbaserte studier

Som nettstudent ved IVT-fakultetet følger du emner og studieplan som om du var en campusstudent. Forskjellen er at du stort sett ikke er til stede på campus annet enn i forbindelse med samlinger. Øvinger og innleveringer skjer elektronisk, og avsluttende eksamener avholdes i Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontaktinformasjon til UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

UiT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Lodve Langes gate 2
8514 Narvik

Tlf: 77 64 40 00
uit.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Automasjon, ingeniør:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!