Vis studentum.no som: Mobil

Tannpleie - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Tannpleie - Bachelor

Bachelorprogram i tannpleie

Det faglige innholdet i studiet deles i 6 temaer. Innenfor hvert tema integreres kunnskapsstoff fra fagområder som generelle helsefag, naturvitenskapelige fag, odontologiske fag/emner, samt samfunns- og adferdsfag/emner.

Praksis

Praksisstudiene foregår både internt på studentklinikken ved universitetet og eksternt i den offentlige tannheletjenesten i Nord-Norge, og utgjør til sammen 48 sp. 1.studieår er praksisstudiene lagt til studentklinikken ved universitetet. De eksterne praksisperiodene er lagt til 2. og 3. studieår. Alt av ferdighetstrening er integrert i temaene med en veksling mellom teori og praksis.

Hva lærer du?

Studenten skal lære å forebygge karies og tannkjøttsykdommer gjennom veiledning og arbeid med pasienter i og utenfor tannklinikk. Lære å utføre diagnostiske oppgaver, undersøke munnhule og tenner, kunne vurdere tiltak og utøve klinisk tannpleie, som inkluderer tilsyn med og veiledning av pasienter med spesielle behov.

Yrkesmuligheter

Du kan jobbe i offentlige og private tannklinikker, og dentale firmaer.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i tannpleie

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!