Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Sammendrag
Master, 2 år
Tromsø
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Sykepleie - master

Master i sykepleie har som mål å utdanne sykepleiere med avansert kompetanse til å imøtekomme helsevesenets behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen tar óg opp særegne utfordringer og muligheter som kjennetegner nær-arktiske områder. Studiet består av seks studieretninger. Fem rammeplanfestede kliniske spesialiteter i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie (ABIOK), og en studieretning med valgfri fordypning i sykepleiefaget. Det gjennomføres et ekstraordinært opptak i studieretning intensivsykepleie våren 2021 med oppstart høsten 2021. Neste ordinære opptak til master i sykepleie (for alle studieretningene) gjennomføres våren 2022 og studiet har oppstart høsten 2022.

Sykepleie forstås som å støtte livsprosesser, lindre plager, forebygge risiko og komplikasjoner og fremme velvære. Kontinuerlig sykepleiefaglig observasjon, oppfølging og behandling av den enkelte gjør dette mulig. Sentrale begrep i utøvelsen er omsorg, ansvar, handlingskompetanse, pasientforløp, kontinuitet, samarbeid og ledelse. Sykepleie er både faglig og etisk og forutsetter et pasient-, pårørende og samfunnsperspektiv.

Master i sykepleie styrker grunnlaget for faglige vurderinger og ivaretakelse av pasient og pårørende i komplekse, akutte situasjoner og langvarige forløp. Studentene kvalifiseres til kritisk analyse, etisk refleksjon og kunnskapsbasert tilnærming i sykepleiefaglig praksis. Kunnskapsbasert sykepleie handler om å ta faglige avgjørelser og handle basert på integrasjon av den beste forskningskunnskapen, kliniske vurderinger og pasientens ønsker og behov.

Faglig ledelse står sentralt i sykepleieutøvelse. Sykepleiere organiserer og leder beredskap og helsetjenester gjennom hele døgnet i sentrale områder og i distriktet.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

 • Anestesisykepleie
 • Barnesykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Kreftsykepleie
 • Sykepleiefaglig fordypning - denne studieretningen har ikke opptak i 2020.

Omfang
Studieprogrammet har et samlet omfang på 120 studiepoeng (ECTS).

 • Normert studietid for studieretningene anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (ABIO) er 4 semester.
 • Studieretning kreftsykepleie kan tas enten som heltidsstudium over 4 semester eller som deltidsstudium over 6 semester.
 • Normert studietid for studieretningen sykepleiefaglig fordypning er 6 semester.

Alle studieretningene består av en opplæringsdel på totalt 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng . Masteroppgaven er obligatorisk for alle studieretningene. Opplæringsdelen er bygd opp på følgende måte for de ulike studieretningene:

 • ABIO-studieretningene har 90 studiepoeng obligatoriske emner. Av disse utgjør fellesemner totalt 30 studiepoeng .
 • Studieretningen i kreftsykepleie har 65 studiepoeng obligatoriske emner. Av disse utgjør fellesemner totalt 20 studiepoeng (ABIOK). Valgemner utgjør totalt 25 studiepoeng .
 • Studieretningen i valgfri sykepleiefaglig fordypning har 50 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie emner. Flere emner har felles undervisning med tilsvarende ABIOK-emner.
 • For alle ABIOK studieretningene oppfylles rammeplanenes krav til yrkeskvalifikasjon når alle obligatoriske emner i opplæringsdelen er bestått, normalt etter 3 semester.

Studiested
Alle studieretningene er knyttet til studiested Tromsø.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie og 2 års praksis som autorisert sykepleier

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Det juridiske fakultet
 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
 • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!