Vis studentum.no som: Mobil

Statsvitenskap - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Statsvitenskap - Bachelor

Bachelorprogram i statsvitenskap

Studier av politiske systemer i ulike land og deres organisering og virkemåte står sentralt i faget. Et viktig tema er også hvordan organisering av det politisk-administrative apparatet i stat og kommune påvirker offentlig politikk på ulike områder. Her er organisasjonsteori en viktig faglig tilnærming. Studier av aktører, institusjoner og prosesser i internasjonal politikk står sentralt. 

De første semestrene består stort sett av obligatoriske innføringsemner i de ulike delene av faget statsvitenskap i tillegg til ex.phil. og ex. fac. Innføringsemnene omfatter offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori, politisk teori, sammenlignende politikk og internasjonal politikk. I fjerde, femte og eventuelt sjette semester kommer de valgfrie delene av studiet. Vi anbefaler ett eller to semester ved et utenlandsk lærested for fagstudier kombinert med språkstudier. I stedet for eller i kombinasjon med utenlandsopphold kan du ta emner i andre fag ved Universitetet i Tromsø.

Det gis gode muligheter for fordypning i ulike sider av statsvitenskap eller til å kombinere faget med et studium i for eksempel språkfag. Du kan også velge emner fra andre fag enn språk.

Jobbmuligheter

Studiet gir en allsidig utdannelse med gode karrieremuligheter innenfor offentlig så vel som privat virksomhet. I det offentlige arbeider statsvitere i kommuner, departement, i utenrikstjenesten og i andre offentlige etater. Du kan også arbeide med forskning på universiteter og forskningsinstitusjoner. I privat sektor arbeider statsvitere bl.a. i media, rådgiving og større bedrifter, i frivillige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt og i skoleverket.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i statsvitenskap

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!