Vis studentum.no som: Mobil

Statsvitenskap - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Kunnskaper om politikk gir deg et grunnlag for å forstå styring og ledelse, fordeling av ressurser, demokratisk deltakelse, rettigheter og plikter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I løpet av studiet får du anledning til å fordype deg i norsk, internasjonal, europeisk, nordområde-, russisk og amerikansk politikk, menneskerettigheter og hvordan stater og organisasjoner som FN, EU og WTO fungerer. Mange studenter på statsvitenskap velger også å engasjere seg i organisasjonsarbeid både internt på UiT i studentpolitikken eller i studentorganisasjoner som FN-studentene, eller eksternt i politikken eller i frivillige organisasjoner.

Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap gir studentene kunnskaper om organiseringen av det norske politisk-administrative apparatet på ulike styringsnivåer i stat og kommune, og innsikt i hvordan dette påvirker forløpet av politiske beslutningsprosesser og innholdet i offentlig politikk. Her er organisasjons- og beslutningsteori en viktig faglig tilnærming. Studiet gir også en innføring i institusjoner og politiske prosesser i andre stater samt innblikk i og teoretiske perspektiver på hvordan stater samhandler på internasjonale arenaer, eksempelvis innen EU, FN og Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

De første semestrene består av obligatoriske innføringsemner i de ulike delene av faget statsvitenskap i tillegg til examen philosophicum og examen facultatum. Innføringsemnene omfatter offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori, politisk teori, sammenlignende politikk og internasjonal politikk. I fjerde, femte og eventuelt sjette semester kommer de valgfrie delene av studiet. Studentene anbefales da et eller to semestre ved et utenlandsk lærested. Se eget avsnitt om utenlandsopphold. Det kan også tas emner i andre fag ved UiT Norges arktiske universitet.

Studenter som vil ta bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap må ta minimum 100 studiepoeng i statsvitenskap samt examen philosophicum/examen facultatum. Fordypningen skal bestå av 70 studiepoeng obligatoriske statsvitenskapelige emner på 1000-nivå (inkl. SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode) og 30 studiepoeng statsvitenskapelige valgemner på 2000-nivå De resterende 60 studiepoeng kan tas som frie valgemner. Valgemnene kan også tas fra andre fagområder ved UiT Norges arktiske universitet. Emner som er tatt ved et annet studiested kan søkes innpasset i graden. Det er også mulig å velge ett eller to semester ved et utenlandsk lærested.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet

Obligatoriske emner:

 • STV-1000 Politisk analyse (10 stp.)
 • STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver (10 stp.)
 • STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk (10 stp.)
 • STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (10 stp.)
 • STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner (10 stp.)
 • STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner (10 stp.)
 • SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode (10 stp.)
 • STV-2020 Bacheloroppgave i statsvitenskap (20 stp.)

Valgemner:

 • STV-1006 Arctic Norway - Aspects of Politics, Government and International Relations (10 stp.) (høstemne)
 • STV-2001 Demokratiske beslutningsformer (10 stp.) (høstemne)
 • STV-2003 Den europeiske union (EU): Institusjoner og politikk (10 stp.) (høstemne)
 • STV-2004 Organisasjonsteori: Endring og ledelse (10 stp.)
 • STV-2005 Global Political Economy (10 stp.) (høstemne)
 • STV-2008 Internasjonal sikkerhet (10 stp.)
 • STV-2010 Russisk politikk - en innføring (10 stp.) (høstemne)
 • STV-2011 Amerikansk politikk (10 stp.) (går ikke V19)
 • STV-2047 Politics of Mobility and Migration (10 stp.)
 • STV-2048 Comparative Arctic Indigenous Governance (10 stp.)

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse .

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Det juridiske fakultet
 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
 • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!