Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Spesialpedagogikk er et viktig og tverrfaglig fagområde hvor læring, tilrettelegging og utviklingspsykologiske temaer er sentrale. Som student på spesialpedagogikkstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som er viktig for å skape et inkluderende samfunn for alle. Du vil lære å tilrettelegge for utvikling og læring hos barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging, i et livslangt perspektiv. Du vil også lære om forebygging, årsak og tiltak for en rekke ulike utfordringer.

Med en spesialpedagogisk utdanning kan du medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn. Spesialpedagogikk fokuserer på forebygging av ulike vansker og tilrettelegging for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

I dette bachelorstudiet vil du i tillegg til grunnleggende spesialpedagogiske kunnskaper og problemstillinger, få et bredt faglig fundament innenfor flere temaer som ulike lærevansker, kommunikasjon- og språkvansker, relasjonsvansker, kognitive vansker, normalitet og avvik, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialpedagogisk samarbeid og veiledning.

Gjennom praksis vil du få et innblikk i ulike spesialpedagogiske arbeidsmåter i barnehage, skole og i andre tilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Dette innebærer blant annet ulike former for observasjon, kartlegging, tilrettelegging, øvelse i å reflektere rundt etikk og dilemmaer i praksishverdagen, samt innblikk i plan og tiltaksarbeid.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk vil passe for deg som er interessert i mennesker, relasjoner og samfunn. Gjennom studiet vil du kunne videreutvikle dine ferdigheter til å reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barn og unges utvikling og læringssituasjon.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!