Vis studentum.no som: Mobil

Rettsvitenskap (jus)

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
Profesjonsstudium
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Integrert mastergradsprogram i rettsvitenskap

Masterstudiet i rettsvitenskap består av fem avdelinger der hver avdeling varer i ett år. Det arrangeres eksamen på slutten av hver avdeling. I tillegg må studentene bestå en semesteroppgave og en muntlig presentasjon før eksamen på avdelingen kan tas. 

Første avdeling inneholder ex.phil., ex. fac., avtalerett, familierett, arverett, folkerett og statsrett. 

Andre avdeling inneholder rettshistorie, erstatningsrett, forvaltningsrett, EU-/EØS-rett og internasjonal privatrett.

Tredje avdeling inneholder juridisk metode og etikk, alminnelig obligasjonsrett, panterett, tingsrett og gjeldsforfølgningsrett. 

Fjerde avdeling inneholder strafferett, rettergang, samerett, menneskerettigheter, rettssosiologi eller rettsøkonomi, juridisk metode og etikk og praksisperiode. 

Femte avdeling er den valgfrie delen av studiet (enkeltemner/spesialfag eller utenlandsopphold) og en masteroppgave hvor du selv velger tema.

Jobbmuligheter

Knapt noen annen utdannelse gir så varierte yrkesmuligheter som jusstudiet. 

Jurister jobber blant annet som advokater, dommere og innenfor politi- og påtalemyndigheten. Mange jurister jobber med offentlig forvaltning i stat, kommune og fylkeskommune. I privat sektor er det mange jurister som arbeider innen bank, forsikring, industri, skipsfart, varehandel og i frivillig sektor. Jurister kan også være forskere.

Opptakskrav/Søknad

Studiet er adgangsbegrenset, og vi tar opp ca 150 studenter hver høst. Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Master i rettsvitenskap

Studiepoeng (ECTS)

300

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!