Vis studentum.no som: Mobil

Religionsvitenskap - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Religionsvitenskap - Bachelor

Bachelorprogram i religionsvitenskap

Bachelorgradsprogrammet i religionsvitenskap består av obligatoriske emner og valgemner. Programmet har to studieretninger; religionsvitenskap og teologi. Valg av studieretning vil ha innflytelse på hvilke obligatoriske emner og valgemner som må eller kan tas. Studieretning religionsvitenskap har flere valgemner og muligheter for spesialisering etter eget ønske, mens studieretning teologi fokuserer på kristendomsfaglige emner. For begge retninger er teori-og metode-emnene obligatoriske (REL-1050, REL-2050, samt REL-2001). I det første semesteret tar alle ex.phil. og ex.fac. sammen med et innføringsemne i religionsvitenskap. Hvordan resten av studiet blir, avhenger av studieretning. 

Tar du studieretning religionsvitenskap, kan du velge mellom ulike religionsemner i det andre og tredje semesteret. I fjerde og femte semester er det lagt til rette for opphold i utlandet, eller du kan velge emner fra andre fag. 

Studieretning teologi har flere obligatoriske emner, blant annet språkfag. Her er det ett semester med emner fra andre fag eller utenlandsopphold. Det siste semesteret er likt for begge studieretninger med fordypning i teori og metode og ei fordypningsoppgave.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer til undervisning i grunnskole og videregående skole, samt til arbeid innen forskning, museumsvirksomhet og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, f.eks. innen internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia og administrasjon. 

Religionsvitenskap, med fordypning i kristendomsfaglige emner, kan kombineres med praktisk-kirkelig utdannelse ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (60 stp.), som åpner for flere kirkelige stillinger. Ved Universitetet i Tromsø kan faget dessuten utgjøre basis for masterstudier i religionsvitenskap, studieretning i teologi. Kombinert med praktisk-kirkelig utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i religionsvitenskap

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!