Vis studentum.no som: Mobil

Radiografi - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
6 semester
Bachelor
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Bachelorprogram i radiografi

Bachelor i radiografi kvalifiserer til autorisasjon som helsepersonell. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innenfor fysikk og strålevern, og brede kunnskaper i medisinske fag. Ca 1/3 av studiet er praksisrettet og foregår ved universitetets laboratorier og i røntgen- og kliniske avdelinger ved sykehusene. Autorisasjon kvalifiserer til jobb innenfor røntgenavdelinger og stråleterapiavdelinger.

Praksis

Studiet er tilpasset internasjonale normer i Radiografi. Det gis mulighet for utveksling i praksis i 4, 5 og 6 semester. I 4 semester kan både klinisk og røntgenpraksis tas utenlands, mens det i 5 og 6 semester vil være praksis innenfor røntgen. Eksempel på samarbeidsland er Danmark, Nederland, Zambia, Russland og Nepal. Det er også mulig å reise til andre land, spesielt i forbindelse med arbeidet med bacheloroppgaven. I 5. semester tilbys en internasjonal modul. Her vil det være mulig å velge tema i et av samarbeidslandene. I Tromsø er det strålevern som er fokuset for modulen. Det er en del internasjonale studenter som deltar på denne modulen og det meste av undervisning og veiledning foregår derfor på engelsk.

Jobbmuligheter

Radiografer jobber i hovedsak ved røntgen og stråleterapiavdelinger på sykehusene, ved mindre røntgenavdelinger i distriktene, innenfor industri, telemedisin, utdanning og liknende.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i Radiografi

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Det juridiske fakultet
 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
 • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!