Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Har du lyst til å bidra til psykologifagets utvikling og/eller bli en kyndig bruker av psykologi i arbeidslivet? Da er masterstudiet noe for deg. Masterstudiet er rettet mot studenter med fullført Bachelorgrad i psykologi eller tilsvarende som ønsker en videre utdanning i faget. Hele studiet har et klart fokus på forskning og går mer i dybde på fagets tradisjoner, nytenkning, metoder og bruk av analytiske verktøy, for så å utføre og formidle et selvstendig forskningsarbeid. Studiet bygger på både grunn- og anvendt forskning innenfor kompetanseområdene til instituttets fagportefølje (f.eks biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosial psykologi).

Masterstudiet er basert på tre hoveddeler som er designet for å hjelpe studentene til utvikle seg faglig (via fagemner og masteroppgaven), yrkesmessig (via yrkesorientert undervisning og arbeidskrav knyttet til emnene Psy-3000 og Psy-3900) og karrieremessig (via et samarbeid med Karrieresenteret på universitetet).

Studiet består av masteroppgave (60 sp.) og emner (60 sp.). Introduksjonsemnet (Psy-3000) og brukerkurset i statistikk (Sta-3300) er obligatorisk, mens inntil 40 studiepoeng er valgfrie og gir muligheter for spesialisering i for eksempel biologisk, kognitiv, helse-, sosial- og utviklingspsykologi, kognitiv og affektiv nevrovitenskap m. m. Inntil 20 studiepoeng kan tas utenfor instituttet etter godkjenning fra veileder.

Studiemiljøet utpeker seg ved å være lite og aktivt der mulighetene for studentene og veiledere er tilrettelagt for tett og godt samarbeid. Fagmiljøet vedvarer også etter studietida. Uteksaminerte studenter inviteres tilbake til instituttet hvert år. Sammen oppdateres de uteksaminerte om det som skjer på studiet og masterstudentene får lære av jobberfaringene til deres forgjengere.

For mer informasjon om studiets oppbygging, se tabellen under.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i psykologi

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!