Vis studentum.no som: Mobil

Nordsamisk som morsmål - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Ja
Tromsø

Om utdanningen

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på alle typer arbeidsplasser og innen vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! Studerer du samisk som morsmål, vil du få muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk, samtidig som du vil få større innsikt i den spennende kulturen og et skjønnlitterært univers som er ukjent for mange. Gode kunnskaper i samisk er derfor verdifullt både for deg selv og det samiske samfunnet.

Bachelor i nordsamisk som morsmål kombinerer språk og litteratur i ett studieforløp, der din språklige formidlingsevne skal videreutvikles. Du får mulighet til å bruke samisk i faglige sammenhenger, både muntlig og skriftlig, og utvikle ditt eget språk. Undervisningsspråket og store deler av pensumlitteraturen er på samisk, og du vil i løpet av studiet bli kjent med samisk som vitenskapelig språk og selv utvikle et fagspråk for å analysere både språk og litteratur. Studiet ser på språkets strukturelle side, nemlig hvordan ord og setninger er bygd opp, hvordan du kan beskrive dette faglig, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen i praktisk språkarbeid som oversettelse, utvikling av terminologi, korrekturvirksomhet og i egen skriving. I studiet lærer du også litt om språkteknologi, om samiske dialekter, og om språkets estetiske og samfunnsmessige sider. Du lærer både om eldre og moderne samisk litteratur, og får øvelse i å analysere litterære tekster, og å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Dessuten får du kunnskap om annen urfolkslitteratur.
Studieprogresjon:
Studiet varer i tre år og er fordelt på seks semestre. Tre av disse semestrene består av samiske emner, hver på 10 studiepoeng : 4 språkemner og 3 litteraturemner. I tillegg er det ett emne som er felles for språk og litteratur, der du blir kjent med samiske uttrykksformer og språkkunst.

I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave på 10 studiepoeng . Du velger selv om du vil skrive innenfor litteratur eller språk. I tillegg til disse emnene kan du velge to semestre med spesialisering innenfor litteratur eller språk, eller ett semester med slik spesialisering og ett semester med fordypning i nordsamisk språk og litteratur. I den faglige fordypningen lærer du mer om praktisk språkarbeid som oversettelse, språkrøkt og laging av nye ord. I tillegg blir du kjent med urfolksmetodologi i litteraturforskningen.

Gjennom hele studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen formidling. Det er arbeidskrav på alle kurs, og du får prøve deg på skriftlig og muntlig formidling, praktisk språkarbeid og skriving av vitenskapelige artikler.

Det er også mulig å studere i utlandet i løpet av andre og tredje studieår. Les mer om dette under "Utveksling".

Studiet tilbys som heltidsstudium ved campus Tromsø, men enkelte emner kan tilbys samlingsbasert. Emner på 2000-nivå gis vanligvis samlingsbasert.

Vær oppmerksom på at dette bachelorstudiet har oppstart hvert annet år, med fellesemner på høsten. Samiskkursene på 1000-nivå starter i vårsemesteret, og fortsetter på høsten. Neste oppstart er høsten 2021

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!