Vis studentum.no som: Mobil

Ingeniørfag - Nautikk - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Ingeniørfag - Nautikk - Bachelor

Bachelorprogram i nautikk (ingeniør)

Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for å løse sertifikat som dekksoffiser på skip. Dette er et studium som fokuserer spesielt på forhold knyttet til operativ drift av skip. Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, maritim kommunikasjon, meteorologi, oseanografi og geodesi samt håndtering av skip og last og er sentrale emner. Studiet tar også for seg konstruksjon av skip og skipssystemer. Dette er et krevende studium hvor matematikk og fysikk står sentralt, men studiet inneholder også "mykere" fag så som skipsadministrasjon og ledelse. Nautikkutdanningen er en praktisk utdanning hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer. Videre utgjør praktisk laboratoriearbeid og prosjektoppgaver en vesentlig del av studiet. Det arrangeres også sikkerhetskurs i løpet av studietiden, som er nødvendig for å løse sertifikat.

Yrkesmuligheter

Ønsker du en høyere maritim utdanning som både leder frem til dekksoffisersertifikat og som gir deg en ingeniørtittel?

Nautikk er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du få muligheten til å seile som dekksoffiser på alle typer skip over hele verden. For norske sjøoffiserer er de vanligste fartøytypene ferger og hurtigbåter, cruise og kjemikalieskip, forsyningsskip og spesialskip i offshoreselskaper.

Nautikkstudiet ved Universitetet i Tromsø er den eneste nautikkutdanningen i Norge som også gir ingeniørkompetanse, og dette åpner for en rekke landbaserte karrieremuligheter. I den maritime næringen finnes mange spennende tekniske stillinger og lederstillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle yrkesmuligheter kan være i f.eks. offshoreselskaper, rederier, utstyrsprodusenter, skoleverk og myndigheter

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen og 3-semesterordning for ingeniører.

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag avrealkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i nautikk

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!