Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
Master, 2 år
4 semester (2 år)
Ja

Historie - Master

Mastergradsprogram i historie

Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområdene, migrasjon/emigrasjon, registrering av historiske data, byhistorie og historieteori og -metode. Masterstudiet i historie gir kunnskap for dypere historiefaglig samfunnsanalyse, men også kompetanse for generell kritisk analyse med overføringsverdi til andre fag. Du vil dessuten få økt forståelse for historieforskningens metode og teori og utvikle en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og framstillinger.

Mastergradsprogrammet i historie er bygd opp av ein opplæringsdel og ei masteroppgåve. Opplæringsdelen inneheld 40 studiepoeng med obligatoriske emne og 20 studiepoeng kombinasjons- og valfrie emne. I tillegg kjem masteroppgåva på 60 studiepoeng.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i historie gir både ei djupare historiefagleg samfunnsanalyse, men også ein kompetanse for kritisk analyse allment som gjev overføringsverdi til andre felt. Studiet i historie kvalifiserer til undervisnings- og forskarstillingar ved universitet og høgskolar. Det kvalifiserer og til oppdragsforsking for offentlege og private oppdragsgjevarar. Elles vil mange med mastergrad i historie finne sitt virke innafor skole, kultur, arkiv, media og museum, eller som saksbehandlarar i privat og offentleg sektor.

Opptakskrav/Søknad

Denna utdanninga kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i historie:

- bachelorgrad i historie eller tilsvarande utdanning
- bachelorgrad i russlandsstudier - studieretning historie.

Studiefakta, Tittel m.m

MASTER I HISTORIE

Studiepoeng (ECTS)

120

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!