Vis studentum.no som: Mobil

Havteknologi, ingeniør - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Bachelor
Tromsø
3 år
Heltid
Ja

Havteknologi, ingeniør - bachelor

Havteknologi er et tverrfaglig ingeniørstudium rettet mot havrelaterte næringer. Vil du jobbe med praktiske og teknologiske problemstillinger og løsninger for havbruks- og den maritime næringen? Studiet har tre spesialiseringer: havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart.

Studiet har fag som inkluderer grunnleggende matematikk, programmering og fysikk, samt basisemner innen marinteknikk og nautikk, i, drift og vedlikehold samt informasjonsteknologi. Du lærer om hydrostatikk og hydrodynamikk som danner grunnlaget for hvordan konstruksjoner som skip, plattformer eller havbruksanlegg oppfører seg i havmiljøet når de er eksponert for miljølaster som vind, bølger og strøm.

Bruk av simulator, laboratoriearbeid og praksis utfyller den teoretiske delen og viser utdanningens profesjonstilknytning.

Studiet har 3 spesialiseringer. Du velger spesialisering allerede første studieår.

Havbruksteknologi
Denne spesialiseringen handler om havbruksnæringen med fokus på konstruksjoner, teknisk oppbygging og drift av sjøbaserte havbruksanlegg, produksjonsprosesser for matfisk og marine operasjoner relatert til havbruksvirksomheter. Den konstruksjonsmessige oppbygningen av sjøbaserte havbrukslokaliteter og systemene og funksjonene som inngår i disse blir gjennomgått.

Det er fokus på verktøy som anvendes innenfor eksperimentell og numerisk analyse der man eksempelvis kan analysere ulykkestilstander for forankringssystemer. Videre vil konsepter og løsninger knyttet til marine operasjoner, logistikkplanlegging og drift av slike anlegg være sentralt.

Maritim digitalisering
Denne spesialiseringen skal gjøre deg i stand til å forstå hvordan ny bruk av teknologi innen digitalisering og automatisering skaper nye muligheter i havrelaterte næringer.

Spesialiseringen fokuserer på forståelse og anvendelse av autonom styring av skip. Det er også fokus på Big Data og anvendelse mot skipsfart og havbruk gjennom kunstig intelligens og maskinlæring. Det er fokus på tingenes internet (IoT), som kommer til å transformere skipsfart og havbruksnæringen gjennom sensorer, dataoverføring og cybersikkerhet.

Grønn skipsfart
Denne spesialiseringen gjør deg i stand til å forstå konsepter, teknologier, løsninger og som gjelder problemstillinger knyttet til grønn skipsfart. Du får kunnskap om grønne og miljøvennlige energibærere innen skipsfart, herunder hybride løsninger som hydrogen- og batteridrift. Det er fokus på miljøavtrykk samt generelle miljø- og bærekraftsutfordringer relatert til skipsfart og maritime operasjoner. Metoder for risiko- og konsekvensanalyser vil gjennomgås. Reguleringer, avgiftsregimer, klimamål og skipsfartens grønne klimaambisjoner vil også være en sentral del.

Studenter på havteknologi har også muligheten til å velge nautiske emner, se studieplanen. De vil da være kvalifisert til å ta et fjerde studieår (Nautisk årsstudium) som vil gi den teoretiske utdannelsen til å løse høyeste dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen. Studiepoenggivende praksis relevant for studentens tekniske spesialisering kan inngå i valgfrie emner, eller med inntil 10 studiepoeng i tekniske spesialiseringsemner. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + HING

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!