Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master, 5 år
Alta, Tromsø
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Vil du ha landets ledende lærerutdanning? Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. Vil du være med? Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning Bli lærer!

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
 • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
 • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
 • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
 • Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand

Utdanningen er samlingsbasert, men organisert som et fulltidsstudium. Det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

I Alta kan du ta samisk eller kvensk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk(fag 1).

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) velger du tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. Du kan velge mellom engelsk, samfunnsfag, naturfag, samisk, kvensk, matematikk eller norsk(fag 2). Som fag 3 kan du velge mellom naturfag eller samflunnsfag. To av de tre fagene du velger, fortsetter du med i tredje studieår. Norsk eller matematikk fortsetter du med i fjerde og femte studieår som ditt masterfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Opptakskrav/Søknad

Se nedenfor

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Det juridiske fakultet
 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
 • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!