Vis studentum.no som: Mobil

Ergoterapi - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Ergoterapi - Bachelor

Bachelorprogram i ergoterapi

Ergoterapeuter hjelper barn, unge, voksne eller eldre som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming har problemer med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapeuter jobber med behandling, rehabilitering og forebyggende tiltak og med veiledning/undervisning og planlegging.

Oppbygging av studiet

Bachelorstudiet i ergoterapi følger nasjonal rammeplan for ergoterapeututdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og World Federation of Occupational Therapist (WFOT) sin standard for ergoterapeututdanning.Det undervises i emner som ergoterapi; ide-teori og erfaringsgrunnlag, aktivitetsteori og - anvendelse, anatomi og fysiologi, sykdomslære og funksjonshemming, sosiologi og sosialantropologi, psykologi og pedagogikk, etikk, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, vitenskapsgrunnlag, forskning og utvikling i ergoterapi. Utøvelse av ergoterapi på områdene helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling, rehabilitering og habilitering vektlegges.

Yrkesmuligheter

Ergoterapeuter hjelper barn, unge, voksne eller eldre som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming har problemer med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapeuter jobber med behandling, rehabilitering og forebyggende tiltak og med veiledning/undervisning og planlegging. Bachelorstudiet i ergoterapi følger nasjonal rammeplan for ergoterapeututdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og World Federation of Occupational Therapist (WFOT) sin standard for ergoterapeututdanning. Det undervises i emner som ergoterapi; ide-teori og erfaringsgrunnlag, aktivitetsteori og - anvendelse, anatomi og fysiologi, sykdomslære og funksjonshemming, sosiologi og sosialantropologi, psykologi og pedagogikk, etikk, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, vitenskapsgrunnlag, forskning og utvikling i ergoterapi. Utøvelse av ergoterapi på områdene helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling, rehabilitering og habilitering vektlegges.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i ergoterapi

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!