Vis studentum.no som: Mobil

Biomedisin - Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Biomedisin - Bachelor

Bachelorprogram i biomedisin

Bachelorgradsprogrammet i biomedisin vil være sammensatt av basisemner som allerede i dag tilbys innenfor fagområdet, og skal belyse grunnleggende problemstillinger og metoder innenfor kjernefagene biokjemi, cellebiologi, farmakologi, fysiologi, genetikk, histologi, immunologi, mikrobiologi og patologi.

Kandidatene skal også gjennomføre noe eksperimentelt arbeid samt få erfaring med skriftlig presentasjon av vitenskapelig arbeid i form av å gjennomføre en bacheloroppgave. Studieprogrammet har en spesifisert studieplan der ett semester er åpent for valgemne og utenlandsopphold. Dette gir muligheter for kombinasjon med ikke-medisinske emner for å gi en bredere utdanning når dette er ønsket.

Yrkesmuligheter

Bachelorgradsutdanningen i biomedisin utdanner kandidater i grunnleggende biomedisinske fag, og gir kompetanse til å kunne løse oppgaver innenfor forvaltning, industri og utdanning. I løpet av bachelorgradsprogrammet skal studenten også få trening i å hente informasjon fra internasjonale publikasjoner, omsette dette til kunnskap og nyvinning i eget arbeid, samt få en praktisk opplæring i laboratorieteknikker og dataanalyser som benyttes innen moderne biomedisinsk forskning.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav: matematikk R1 eller S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag: Matematikk (R1+R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2) Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2), Teknologi og forskn.lære (1+2).

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!