Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærer, Bachelor

UiT Norges arktiske universitet

Barnehagelærer, Bachelor

Barnehagelærerutdanning - Samlingsbasert i Tromsø

Målet med studiet er å kvalifisere deg for tilrettelegging og ledelse av pedagogisk arbeid med barn. Du skal også være en leder og samarbeidsperson for kolleger, foreldre og fagpersoner. Derfor er ledelse og samarbeid viktige temaer i studiet. Gjennom studiet skal du tilegne deg solid fagkunnskap og utvikle deg faglig og personlig til å bli en kompetent barnehagelærer. Tre av våre kjerneverdier på barnehagelærerutdanninga er å være nær, dyktig og skapende. Barnehagelærerutdanninga hos oss handler nettopp om det - å kunne kvalitetssikre barns opplevelse, erfaring, lek og læring i barnehagen.

Studiet er en kombinasjon av samlinger, studiearbeid mellom samlingene og praksis. Det er 9 - 10 ukeslange studiesamlinger i Tromsø per år. Det er obligatoriske arbeidskrav og krav til deltakelse knyttet til samlingene. Mellom samlingene er du tilknyttet arbeidsgrupper med individuelt arbeid, gruppebasert arbeid og bruk av IKT. Studiet består av en obligatorisk del på 150 sp og en valgfri del på 30 sp, samt tverrfaglige tema/prosjektarbeid. 3.studieår kan du fordype deg i et spesielt fag - du kan velge fag som tilbys i barnehagelærerutdanningen.

1., 2. og 3 . studieår

Pedagogikk (1., 2. og 3. år) - 45 SP

Faglige pedagogiske studier - 105 SP

 • Fysisk fostring (1. år)
 • Naturfag med miljølære (1. år)
 • Samfunnsfag (1. år)
 • Drama, forming og musikk (2. år)
 • Kristendoms-, religions- oglivssynskunnskap (2. år)
 • Matematikk (1. og 3. år)
 • Norsk (3. år)
 • Fordypningsfag (3. år) - 30SP

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. Som barnehagelærer kan du:

 • Arbeide som pedagogisk leder eller barnehagelærer tilknyttet en avdeling/base i en barnehage
 • Arbeide som styrer/enhetsleder/fagansvarlig tilknyttet en eller flere barnehager
 • Arbeide som leder i skolefritidsordningen (SFO) eller andre barnerelaterte virksomheter.

Med ett års videreutdanning, 60 studiepoeng, kan du som barnehagelærer også undervise i 1 - 4 trinn i grunnskolen.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Etter lov om universiteter og høyskole kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kommer i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For førskolelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar). Aktivitør.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor - Førskolelærer

Studiepoeng (ECTS)

180

UiT Norges arktiske universitet

UiT

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, UiT, er verdens nordligste og Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 inngikk skolen en fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, og visjonen er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Universitetet i Tromsø har ca. 15 000 studenter og rundt 3 500 ansatte, og tilbyr over 350 studier fra ni ulike fagområder. Som alle universitet i Norge, har Universitetet i Tromsø forskning, utdanning og formidling som sine hovedoppgaver.

UiT har campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Narvik.

Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!