Vis studentum.no som: Mobil

Utdanningsvitenskap – Idrett/kroppsøving - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Utdanningsvitenskap – Idrett/kroppsøving - Master

Med master i idrett/kroppsøving ved Universitetet i Stavanger kan du arbeide som trener, leder eller rådgiver i en idrettsorganisasjon. Studiet gir også muligheter innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

I studiet står betydningen av å skape gode læringsvilkår og legge grunnlag for varig bevegelsesglede i skolen sentralt. Studiet betegnes som en profesjonsrettet mastergrad. I vårsemesteret første år velger du mellom to valgemner. Valgemnene tilbys ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Opptakskrav/Søknad

  • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i idrett/kroppsøving
  • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng idrett og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Bachelorutdanning som inkluderer minst 80 studiepoeng idrett/kroppsøving,
  • Bachelorutdanning i idrett/kroppsøving
  • Faglærerutdanning i kroppsøving

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i idrett/kroppsøving.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!