Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi, Byutvikling og urban design - Sivilingeniør

Universitetet i Stavanger

Teknologi, Byutvikling og urban design - Sivilingeniør

Byutvikling og urban design - master, femårig

Byer og byregioner vokser både i antall, størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. Samtidig er ønske om estetisk kvalitet i formingen av våre omgivelser økende. Hvordan bør bysamfunnet organiseres og formes for å bli bedre og vakrere, men også tryggere og mer robust? Det er i dag behov for fagpersoner med nettopp denne type innsikt.

Planleggingsprosess, formgiving, forhandlinger, utbygging og drift av byområder krever innsikt, kreativitet og evne til løsningsorientert samarbeid. Masterstudiet i byutvikling og urban design gir studentene kompetanse til å møte samfunnets utfordringer ved å kombinere teknisk innsikt med kreativitet.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Universitetet i Stavanger

Universitetet i StavangerUniversitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger, UiS, har ca 8500 studenter og 1200 ansatte og et stort tilbud innen undervisnings-, forsknings- og utviklingsaktiviteter. Studietilbudet spenner fra grunnstudier til bachelor- og masterstudier, doktorgradsstudier, samt etter- og videreutdanninger.

Nært samarbeid med næringslivet

Universitetet i Stavanger har et nært samarbeid med næringslivet, både innen offentlig og privat sektor. Samarbeidet berører både studenter og ansatte. For eksempel innebærer flere av universitetets utdanninger praksisopphold i arbeidslivet. Dette gjelder blant annet studiene sykepleie, allmennlærer, førskolelærer og journalistikk. Videre skrives kandidat- og masteroppgaver med problemstillinger fra arbeidslivet.

Ansatte ved Universitetet i Stavanger fungerer ofte som rådgivere for arbeidslivet.

Et bredt fagtilbud

Universitetet i Stavanger er oppdelt i tre fakultet: Humanistisk, Samfunnsvitenskaplig og Teknisk-naturvitenskaplig. Her kan du velge fag innen følgende områder:

-Helse- og sosialfag
-Historie og kultur
-Hotel og Reiseliv
-Idrett
-Ingeniør og Sivilingeniør
-Lærerutdanning
-Media
-Musikk og dans
-Realfag
-Samfunnsfag
-Språk og litteratur
-Økonomi

Hvordan søker du?

Opptak til studier ved Universitetet i Stavanger foregår på ulike måter. På de fleste grunnstudiene søker du gjennom Samordna opptak, men enkelte av studiene har lokalt opptak med søknad direkte til Universitetet i Stavanger via universitetets egne søknadsskjemaer. Lokale opptak gjelder i hovedsak søknad til masterstudier samt påbygningsstudier/videreutdanninger.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Kristine Bonnevies vei 30
4021 Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!