Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk master (deltid)

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
4 år / 8 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk master (deltid)

Med en master i spesialpedagogikk vil du være rustet til en rekke spennende oppgaver relatert til barn og unges utvikling og læring. Du vil være rustet til en rekke spennende oppgaver knyttet til barn og unges utvikling og læring i barnehage og skole og innenfor helse- og omsorgssektoren. Studiet kvalifiserer for å søke stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert og går over 4 år når man tar det på deltid. Dette gir mulighet for å kombinere studiet med jobb. I hvert emne arrangeres det opptil to samlinger per semester, og hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart. I tillegg legger vi opp til nettbaserte møter med emneansvarlige og medstudenter. Det blir lagt til rette for varierte arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, multimediale presentasjoner og veiledning for å støtte din læring.

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet.

Modulene som inngår i introduksjonsemnet

I det første studieåret introduseres de tre fagmiljøene i et introduksjonsemnet. Dette emnet er organisert i tre moduler. Modulen «Inkluderende pedagogikk» belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan redusere ekskludering ved å arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle barn og unge innenfor fellesskapet.

Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. I modul «Innovasjonsarbeid i barnehage og skole» formidles kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Derfor tar modulen «Forebygging av lese- og skrivevansker» for seg hvordan andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole.

Fordypning

Etter andre semester velger deltidsstudentene fordypning innenfor ett av følgende fagområder:

  • Inkluderende pedagogikk
  • Læringsmiljø og adferd
  • Lese- og skrivevansker

Studenten tar to emner (á 15 sp) innenfor det valgte fagområdet og skriver masteroppgaven innenfor dette fagområdet.  I tillegg velger studenten to emner (á 15 sp) innenfor de andre fagområdene. Slik studiet er organisert, legges det til rette for fordypning og bredde innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Før du går i gang med skrivingen av masteroppgaven vil du få en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk.

Masterprogrammet tilbys i tett samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer på UiS: Institutt for grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett og de to nasjonale forskningssentrene; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. Dette betyr for deg at du bli undervist av noen av landets ledende fagfolk på området!

Du er kanskje også interessert i:

  • Barnehagevitenskap master
  • Spesialpedagogikk master (heltid)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!